Vyvoj grafickeho uzivatelskeho rozhrani pro prenos, zpracovani a vyhodnoceni scintigrafickych obrazu perfuze mozku

školitel: Dr. Martin Samal
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: II_SIMI, II_TS
klíčová slova: prenos dat, vypocetni zpracovani obrazu, statistika, vysetreni perfuze (prokrveni) mozku
odkaz: http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/
popis: Vysetreni perfuze mozku pomoci jednofotonove emisni vypocetni tomografie (SPECT = Single Photon Emission Computer Tomography) poskytuje informace o kvalite prokrveni jednotlivych oblasti centralniho nervoveho systemu cloveka. Vysledkem vysetreni je 3D obraz distribuce radiofarmaka v mozku deponovaneho podle intenzity lokalniho prokrveni. Empiricke hodnoceni vysledku je treba nahradit kvantitativnim postupem. Mezinarodnim standardem pro kvantifikaci je v soucasnosti program SPM (Statistical Parametric Mapping) vyvinuty na University College London, ktery je v zakladni verzi volne dostupny na WWW. Program SPM lze vyuzit nejen pro kvantifikaci vysetreni perfuze mozku, ale i pro vyhodnoceni cele rady dalsich vysetreni. Cilem nabizene prace je (1) program SPM implementovat na PC (MATLAB), (2) zajistit jeho komunikaci s obsluznym pocitacem scintilacni kamery (prenos obrazovych dat Unix-PC) a dale ve spolupraci s lekarem navrhnout a realizovat (3) uzivatelske rozhrani (Graphic User Interface, GUI) a (4) optimalni zpusob vyhodnoceni vysledku scintigrafickych vysetreni pomoci SPM. Predpokladem je dobra znalost anglictiny, zakladni znalosti ze statistiky a zpracovani obrazu a predbezne zkusenosti s MATLABem, UNIXem a prenosem dat po siti. Dalsi informace u skolitele nebo u primare Doc. MUDr. K. Kupky, CSc (tel. 2496-5700, -5790).
literatura: http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm http://nucmed.buffalo.edu/slides/spm_intro/tsld011.htm http://fmri.beckman.uiuc.edu/beckman0206.ppt http://www.prw.le.ac.uk/epidemio/personals/nas11/Friston.htm http://www-mrips.od.nih.gov/uguide2/ch32.pdf
poznámka: samal@cesnet.cz
naposledy změněno: 20.11.2017 22:07:43

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky