Ing. Alkomiet Belal (doktorand)

e-mail: zobrazit e-mail
 
školitel:Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
zahájení studia:01.03.2016
forma studia:prezenční
téma disertační práce:Statistická kalibrace počítačových modelů
popis:Matematický popis složitých systémů je často popsán diferenciálními rovnicemi se spoustou parametrů, které nejsou přesně známy. V důsledku toho se výstupy modelu odlišují od skutečnosti a jejich zpřesnění je téměř nemožné. Typickým příkladem takového modelu je globální předpověď počasí, které je počítané v několika málo světových centrech. Nesoulad výstupu takového modelu s měřeními je možné kompenzovat dodatečným (kalibračním) modelem odchylek výstupu modelu od měření. K tomuto účelu je možné použít různé statistické metody, od "model averaging" po "model calibration". Cílem práce je výzkum vhodných struktur modelu a technik odhadu jejich parametrů. Motivační aplikační oblastí tohoto výzkumu je kalibrace předpovědi počasí pro potřeby energetiky, zvláště s ohledem na obnovitelné zdroje energie.
rozvrh

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 15.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky