Ing. Petr Gális (doktorand)

 
školitel:Doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
zahájení studia:01.10.2018
forma studia:kombinovaná
státní zkouška:27.05.2021
téma disertační práce:Matematické modelování transportu komponent vícesložkové směsi a fázových rozhraní v porézním prostředí
popis:Náplní práce bude vývoj numerického modelu transportu komponent vícesložkové směsi v porézním prostředí včetně simulace pohybu fázových rozhraní. Rozdělení komponent směsi mezi fáze bude popsáno za předpokladu lokální termodynamické rovnováhy prostředky rovnovážné termodynamiky. Jedná se o hraniční téma kombinující poznatky z mechaniky tekutin, termodynamiky kontinua a numerické matematiky. Cílem práce bude vybudovat matematicky korektní formulaci modelu kombinující popis transportu jednotlivých komponent směsi s popisem přestupu komponent přes fázové rozhraní. Při konstrukci modelu budou využity nové formulace problémů fázové stability a termodynamické rovnováhy vícesložkové směsi nedávno vyvinuté školitelem ve spolupráci se studenty FJFI. Pohyb fázového rozhraní bude popsán pomocí vrstevnicové metody (level-set method). Výsledný model bude diskretizován moderními numerickými metodami využívající pokročilé partie metody konečných prvků (smíšené a smíšeně hybridní formulace MKP, nespojitá Galerkinova metoda) a testován na modelových příkladech, případně na laboratorních datech dodaných spolupracující organizací (Reservoir Engineering Research Institute, Palo Alto, CA).
rozvrh

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 15.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky