Ing. Vít Hanousek (doktorand)

e-mail: zobrazit e-mail
místnost: T111
 
školitel:Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
zahájení studia:01.10.2015
forma studia:prezenční
téma disertační práce:Paralelní algoritmy ve výpočetní fyzice
popis:V rámci tohoto tématu se student bude zabývat vývojem paralelních algoritmů pro numerickou matematiku s aplikacemi ve zpracování obrazu, materiálových vědách, výpočetná dynamice tekutin a výpočetní jaderné fyzice. Cílem je odvodit vhodné metody pro sestavování velkých systémů lineárních algebraických rovnic, řešení těchto systémů a výpočtu vlastních čísel a vlastních vektorů. Součástí je implementace na paralelních architekturách typu GPU, MIC, vácejádrové počítače, klastry ale i velké superpočítače. Téma je podpořeno spoluprácí s institutem IKEM, Ústavem termomechaniky AV ČR a Louisianskou Státní Univerzitou v USA.
rozvrh

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 15.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky