Ing. Tereza Petříková (doktorand)

e-mail: zobrazit e-mail
 

studium

školitel:Doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
zahájení studia:01.10.2013
forma studia:prezenční
státní zkouška:31.05.2016
téma disertační práce:Numerická simulace vícefázového proudění s přestupem komponent mezi fázemi v porézním prostředí
popis:Náplní práce bude vývoj numerického modelu transportu komponent vícesložkové směsi v porézním prostředí s možností rozkladu směsi do několika fází. Rozdělení komponent směsi mezi fáze bude popsáno za předpokladu lokální termodynamické rovnováhy prostředky rovnovážné termodynamiky. Jedná se o hraniční téma kombinující poznatky z mechaniky tekutin, termodynamiky kontinua a numerické matematiky. Cílem práce bude vybudovat matematicky korektní formulaci modelu kombinující popis proudění s rovnovážnou termodynamikou směsí. Nové formulace problémů fázové stability a termodynamické rovnováhy vícesložkové směsi nedávno vyvinuté školitelem ve spolupráci se studenty FJFI povedou ke konstrukci nové formulace transportního modelu směsi ve více fázích v porézním prostředí. Tento model bude diskretizován moderními numerickými metodami využívající pokročilé partie metody konečných prvků (smíšené a smíšeně hybridní formulace MKP, nespojitá Galerkinova metoda) a testován na modelových příkladech, případně na laboratorních datech dodaných spolupracující organizací (Reservoir Engineering Research Institute, Palo Alto, CA).

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 15.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. +420 770 127 494
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky