Ing. Kateřina Medková (doktorand)

e-mail: zobrazit e-mail
místnost: T33c
 
školitel:Prof. Ing. Edita Pelantová, Csc.
zahájení studia:01.10.2016
forma studia:prezenční
téma disertační práce:Pravděpodobnostní metody v kombinatorice
popis:Práce je zaměřena na extremální úlohy v teorii množin a teorii grafů. Tato rychle se rozvíjející oblast kombinatoriky má aplikace v jiných oblastech matematiky a informatiky, včetně diskrétní geometrie, funkcionální analýzy, teorii pravděpodobnosti a teorii složitosti. Téma je speciálně věnováno využití pravděpodobnostních metod při řešení extremálních úloh spojených s delta systémy.
rozvrh

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 15.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky