Alumni

filter
ABSOLVENTI_Z_LET OD DO_KDY
branch of study:


name:
advisor:
Antonie Brožová
year: 2018
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Analýza scintigrafických obrazových sekvencí v lékařské diagnostice
Matej Cibuľa
year: 2018
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Rozpoznávání vzorů a anomálií v časových řadách
e-mail: show e-mail
 
Adam Čala
year: 2018
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Modelování nenewtonovského proudění pomocí Lattice-Boltzmannovy metody ve 2D
e-mail: show e-mail
Anastasija Černecka
year: 2018
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Rozhodování v ultimátní hře pod vlivem emocí
e-mail: show e-mail
 
Matouš Fencl
year: 2018
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Řešení eikonální rovnice na GPU
e-mail: show e-mail
Nikola Groverová
year: 2018
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Analýza nerovnovážných stavů dopravních plynů
e-mail: show e-mail
 
Maxim Ilyushkin
year: 2018
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Kalibrace předpovědi počasí pro model tepelné zatížitelnosti přenosové soustavy
Michaela Jaklinová
year: 2018
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Lokalizace vlastních hodnot Schrödingerových operátorů s maticovými potenciály
e-mail: show e-mail
 
Tomáš Jakubec
year: 2018
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování a numerická simulace procesů v průmyslových kotlích
Kristina Jarůšková
year: 2018
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Statistická separace a identifikace s využitím divergenčních technik pro vícerozměrná data
e-mail: show e-mail
 
Teodor Kováč
year: 2018
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Kanonický rozklad tenzorů maticového násobení
e-mail: show e-mail
Miroslav Kubů
year: 2018
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Konvoluční neuronové sítě v částicové fyzice
e-mail: show e-mail
 
Temirlan Kurbanov
year: 2018
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Analýza heuristickych metod zefektivnění algoritmů strojového učení a studium jejich principů
e-mail: show e-mail
Jana Novotná
year: 2018
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Robustní odhady parametrů logistického regresního modelu
e-mail: show e-mail
 
Adam Novotný
year: 2018
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace statistických testů homogenity na data z fyziky vysokých energií
Benjamín Páterek
year: 2018
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Využití multi-instančního učení v bezpečnosti počítačových sítí
 
Kajetán Poliak
year: 2018
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Bayesovský výběr modelu
e-mail: show e-mail
Filip Rolenec
year: 2018
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Proveditelná bayesovská optimalizace vícerukého bandity
e-mail: show e-mail
 
Marko Sahan
year: 2018
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Aktivní učení pro navigaci bezpilotních letadel
e-mail: show e-mail
Yuliya Savina
year: 2018
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Modelování dopravního toku na dálnici
e-mail: show e-mail
 
Hana Šiková
year: 2018
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Detekce anomálií v grafech
e-mail: show e-mail
Filip Širc
year: 2018
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Odhad kovarianční matice chyby v lineární regresi
e-mail: show e-mail
 
Jan Tichavský
year: 2018
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Implicitně vážené robustní metody a jejich výpočetní aspekty
e-mail: show e-mail
Nicole Tobišková
year: 2018
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Robustní postupy při trénování neuronových sítí
e-mail: show e-mail
 
Ivan Varga
year: 2018
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Generování aplikací v jazyce JavaScript
e-mail: show e-mail
Radovan Zeman
year: 2018
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Experimentální ověřování modelu časové reverzace
 
Matěj Zorek
year: 2018
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Těžba dat z experimentů na tokamaku COMPASS
e-mail: show e-mail
Vladislav Belov
year: 2017
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Modelovaní komunit agentů soupeřících o zdroje
e-mail: show e-mail
 
František Boháč
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Stochastické odhadování modelů s omezeným šumem
e-mail: show e-mail
Ondřej Čajánek
year: 2017
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Stochastické modely chemické kinetiky
e-mail: show e-mail
 
Marek Dědič
year: 2017
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Hierarchické modely síťového provozu
Štěpán Doan
year: 2017
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Robotické vozítko založené na platformě Arduino
e-mail: show e-mail
 
Petr Fejl
year: 2017
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Moderní čtení Rose-Rosserova důkazu úplnosti Lukasiewiczovy logiky
e-mail: show e-mail
František Gašpar
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Aproximace toku v celulárních modelech pohybu chodců
e-mail: show e-mail
 
Petra Habětínová
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Výpočet Turingových vzorů pomocí spektrální Fourierovy metody
e-mail: show e-mail
Karel Hybner
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Metody pokročilé statistiky pro dálkový průzkum Země
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Kadlec
year: 2017
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Palindromy ve slovech kódujících výměnu tří intervalů
Jakub Kaňuk
year: 2017
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Paralelní řešiče pro systémy lineárních rovnic
 
Václav Košík
year: 2017
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Sturmovská slova generovaná substitucemi a jejich derivovaná slova
e-mail: show e-mail
Tomáš Košlab
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Porovnání metod pro odhadování parametrů zobecněných lineárních smíšených modelů.
e-mail: show e-mail
 
Bibiána Lajčinová
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Kompenzace pohybu v pozitronové tomografii
e-mail: show e-mail
Jana Lepšová
year: 2017
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Reakčně-difuzní rovnice v elektrokardiologii
 
Ondřej Mach
year: 2017
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování dynamiky lithiových článků
e-mail: show e-mail
Aleš Neoral
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Některé metody neparametrické regrese
 
Chien Nguyen Minh
year: 2017
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Využití náhodných procesů a optimálního řízení v úloze vysokofrekvenčního obchodování
e-mail: show e-mail
Barbora Pánková
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Citlivost modelu teploty vodiče na rozložení neurčitosti počasí
e-mail: show e-mail
 
Jan Pecka
year: 2017
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Využití gausovských procesů pro aktivní učení
Martin Polák
year: 2017
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Organizér pro vysokoškolského studenta - aplikace pro iPhone
 
Ksenia Ponomareva
year: 2017
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Modelování síťové komunikace infikovaných uživatelů
e-mail: show e-mail
Jan Schäfer
year: 2017
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Implementace numerických schémat pro simulaci nevazkého stlačitelného proudění
e-mail: show e-mail
 
Světlana Smrčková
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Algoritmy pro procedurální modelování rostlin v počítačové grafice
Michal Tichák
year: 2017
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Kinetické modelování lunárního chvostu ve slunečním větru
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jakub Trusina
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace statistického testování hypotéz na data z experimentu ATLAS
e-mail: show e-mail
Lukáš Tryner
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Interferometrie seismického šumu registrovaného sítí WEBNET
e-mail: show e-mail
 
Dominik Vít
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Využití reputace autonomních systémů pro detekci malwaru
e-mail: show e-mail
Dominika Vlčková
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Shluková analýza pro data smíšeného spojitého a diskrétního typu
e-mail: show e-mail
 
Tomáš Zikmund
year: 2017
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Detekce překrývajících se komunit ve složitých sítích
e-mail: show e-mail
Eliška Zugarová
year: 2017
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Kooperace v ekonomické hře
e-mail: show e-mail
 
Hana Zvolánková
year: 2017
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Odhad neznámých parametrů metodou AMIS
e-mail: show e-mail
Lenka Bódiová
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Expertní informace v analýze dynamických medicínských sekvencí
e-mail: show e-mail
 
Hana Dlouhá
year: 2016
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Periody řetězových zlomků prvků kvadratického tělesa
e-mail: show e-mail
Pavel Eichler
year: 2016
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování subsonického proudění okolo překážek pomocí metody Lattice--Boltzmann na GPU
 
Matěj Fanta
year: 2016
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Metaučení metod extrakce pravidel z umělých neuronových sítí
e-mail: show e-mail
Petr Gális
year: 2016
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Lokalizace materiálových defektů založená na geodetických drahách
e-mail: show e-mail
 
František Hůla
year: 2016
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Optimalizace strategie navrhovače ve hře na ultimátum
e-mail: show e-mail
Tomáš Jamrich
year: 2016
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace pro prezentaci vybraných monitorovacích dat experimentu COMPASS
e-mail: show e-mail
 
Jakub Kantner
year: 2016
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Locality sensitive hashing textových řetězců pro klasifikaci URL
e-mail: show e-mail
Miroslav Kovář
year: 2016
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Implementace algebraických operací s řetězcovými zlomky v systému SageMath
e-mail: show e-mail
 
Zbyněk Král
year: 2016
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Pomocný nástroj pro analýzu stability hadronového kalorimetru pro experiment CMS
advisor: Ing. Martin Bodlák
e-mail: show e-mail
Jan Lukeš
year: 2016
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Webová rozhraní pro databáze experimentu COMPASS v CERN
e-mail: show e-mail
 
Vladislav Matúš
year: 2016
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Techniky dělení grafů pro paralelní počítání
Jiří Minarčík
year: 2016
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Dynamika pohybu křivek v rovině a prostoru a její aplikace
 
Barbora Pálková
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Bayesovské odhadovaní struktury lineárního modelu s velkým množstvím alternativ
Edita Pešková
year: 2016
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Návrh informačního systému pro podporu forenzního auditu
 
Jan Petřík
year: 2016
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Asymptotika a studium chování S-váženého odhadu na konečných souborech dat
e-mail: show e-mail
Marko Ruman
year: 2016
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Rozhodování v Ultimatum game s více navrhovateli
e-mail: show e-mail
 
Jaroslava Ryplová
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Hodnocení anizotropie elastických vlastností živých tkání pomocí ultrazvuku
Kateřina Solovská
year: 2016
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Numerické metody pro segmentaci medicínských dat
e-mail: show e-mail
 
Vojtěch Straka
year: 2016
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Aposteriorní odhady chyby numerického řešení v problematice filtračního proudění
e-mail: show e-mail
Zuzana Szabová
year: 2016
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Studie korelací v souborech empirických dopravních dat
e-mail: show e-mail
 
Čeněk Škarda
year: 2016
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Rozhodovací lesy v úloze klasifikace síťových útoků
e-mail: show e-mail
Aleksandra Vecherskaya
year: 2016
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Nástroj pro statistické zkoumání velkých toků dat
e-mail: show e-mail
 
Oldřich Vlašic
year: 2016
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Redundance v číselných systémech
Daniil Zaru
year: 2016
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Zpracování emailových zpráv v jazyce Lisp
 
Libor Bakajsa
year: 2015
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Formáty pro ukládání řídkých matic na GPU
e-mail: show e-mail
František Blachowicz
year: 2015
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Detekce zneužití vyhledávačů malwarem
 
Dávid Bortňák
year: 2015
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Procedurální generování objektů a scén v počítačové grafice / Procedural Generation of Objects and Scenes in Computer Graphics
advisor: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
Jan Chyba
year: 2015
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Seismická tomografie svrchního pláště Země v okolí Trans-evropské sutury. Seismic tomography of Earth's upper mantle around the Trans-European suture.
advisor: RNDr. Jaroslava Plomerová, DrSc
e-mail: show e-mail
 
Jiří Fejlek
year: 2015
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Použítí algebraických řešičů pro dokazování terminace přepisujících systémů / Termination Proofs of Term Rewrite Systems by Constraint Solving
advisor: Dipl.-Ing Dr. techn. Stefan Ratschan
e-mail: show e-mail
Jan Franců
year: 2015
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Numerická simulace dvoufázového proudění
e-mail: show e-mail
 
Elena Gagulkina
year: 2015
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Vývoj SW pro vizualizaci vektorových vrstev na mapová pozadí OpenStreetMap
advisor: Ing. Radek Hofman, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Daniel Hnyk
year: 2015
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Dolování znalostí z kanálů RSS
e-mail: show e-mail
 
Tereza Hostáková
year: 2015
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Grafově-teoretické vlastnosti korelační matice
e-mail: show e-mail
Jakub Klinkovský
year: 2015
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Numerické řešení jednofázového filtračního proudění a jeho implementace na GPU
 
Jakub Kořenek
year: 2015
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Grafově teoretické vlastnosti matice efektivní konektivity
Matěj Kotrba
year: 2015
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Analýza dat z evakuačních experimentů Data analysis of egress experiments
advisor: Ing. Marek Bukáček
 
Colette Kožená
year: 2015
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Identifkace statistických distribucí v Preisach-Mayergoyzově prostoru hysteronů
advisor: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: show e-mail
Jakub Krásenský
year: 2015
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Kvaterniony a poziční číselné soustavy
e-mail: show e-mail
 
Antonín Květoň
year: 2015
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Stavové automaty systému pro sběr dat experimentu COMPASS v CERN
Bulgn Mandzhieva
year: 2015
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Nastavení PID regulátoru a jeho testování z hlediska snížení spotřeby paliva / Setting of PID controller and its testing from a viewpoint of fuel consumption reducing
advisor: Ing. Evgenia Suzdaleva, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Václav Mácha
year: 2015
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Metody matematické optimalizace pro elektromobilitu
Martin Neznal
year: 2015
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování klasifikace portfolia zákazníků
e-mail: show e-mail
 
Batyr Ovshiev
year: 2015
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Vizualizace dat pomocí webových mapových služeb. Visualisation of data using web mapping services.
advisor: Ing. Zdeněk Čulík
e-mail: show e-mail
Marta Pavelka
year: 2015
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: On-line násobení a dělení v pozičních numeračních systémech
e-mail: show e-mail
 
Sofya Shulga
year: 2015
branch of study: Matematické inženýrství
ZAVERECNA_PRACE: Kvaterniony a jejich maticové reprezentace / Quaternions and their matrix representations
advisor: Prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.
e-mail: show e-mail
Tomáš Smejkal
year: 2015
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Výpočet rovnovážných stavů vícesložkových směsí
e-mail: show e-mail
 
Georgiy Stebunov
year: 2015
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Algoritmy pro identifikaci Lieových algeber
e-mail: show e-mail
Pavel Suk
year: 2015
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Sjednocený web pro FJFI
e-mail: show e-mail
 
Jakub Ševčík
year: 2015
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Slepá separace a dekonvoluce signálu
Magdaléna Tinková
year: 2015
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Aritmetické operace v soustavách s kvadratickou bázi
 
Maksym Topor
year: 2015
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Miniaturní programovací jazyk
Diana Tsygikal
year: 2015
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Klasifikace založená na využití fuzzy logiky
e-mail: show e-mail
 
Lukáš Ulrych
year: 2015
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Odhad struktury pravděpodobnostního modelu
e-mail: show e-mail
Patrik Urban
year: 2015
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Řízená klasifikace síťového provozu
e-mail: show e-mail
 
Jana Vacková
year: 2015
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Statistická rigidita systémů s repulzivními potenciály
e-mail: show e-mail
Tereza Velká
year: 2015
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Palindromy a privilegovaná slova
e-mail: show e-mail
 
Vojtěch Veselý
year: 2015
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Binární projekce Arnouxových-Rauzyových slov
e-mail: show e-mail
Ondřej Zicha
year: 2015
branch of study: APIN
ZAVERECNA_PRACE: Jednoduchá webová aplikace využívající JavaScript
 
Milan Berka
year: 2014
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Odhad parametrů dynamických systémů metodami přibližného bayesovského počítání Estimation of dynamical systems parameters via approximate Bayesian computation
advisor: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Petr Bouř
year: 2014
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Divergenční metody ve statistických separacích
e-mail: show e-mail
 
Viktor Brada
year: 2014
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Numerické metody pro stochastické diferenciální rovnice se skoky. Numerical methods for stochastic differential equations with jumps.
advisor: Ing. Petr Veverka
e-mail: show e-mail
David Brožek
year: 2014
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Odhadování mnohorozměrných multimodálních hustot pravděpodobnosti pomocí distribučních směsí. / Estimation of Multidimensional Multimodal Probability Density Functions by Using Distribution Mixtures.
advisor: Ing. Jiří Grim, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Richard Finger
year: 2014
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Výpočetní algoritmy v nestandardních numeračních systémech Algorithms for arithmetics in non-standard numeration systems
advisor: Ing. Milena Svobodová, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Josef Florian
year: 2014
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Palindromické uzávěry a palindromy v nekonečných slovech / Palindromic Closures and Palindromes in Infinite Words
advisor: Ing. Ľubomíra Balková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Alina Galeeva
year: 2014
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Stromy palindromů v nekonečných slovech / Trees of Palindromes in Infinite Words
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jakub Hlavnička
year: 2014
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Generátory náhodných čísel a kombinatorika na slovech (Pseudorandom Number Generators and Combinatorics on Words)
advisor: Ing. Balková Ľubomíra, Ph.D
e-mail: show e-mail
 
Petr Jačka
year: 2014
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Vlastnosti a rozpad top kvarku / Properties and decay of top quark
advisor: prof. RNDr. Šimák Vladislav, DrSc.
e-mail: show e-mail
Václav Jiříček
year: 2014
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Vývoj komunikačního rozhraní pro paralelní výpočty / Development of communication interface for parallel computations
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Kristýna Kaslová
year: 2014
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Systém pro vizualizaci dat Data Visualization System
advisor: Mgr. Karel Macek
e-mail: show e-mail
Václav Kautský
year: 2014
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Speciální funkce a jejich aproximace / Special Functions and their approximations
advisor: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Dejan Kirda
year: 2014
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování spalování ve fluidních kotlích / Mathematical Modelling of Combustion in Fluidized Bed Boilers
advisor: prof. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Zuzana Krčmáriková
year: 2014
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Rotace a kvaterniony / Rotations of quaternions
advisor: Prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Lanč
year: 2014
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Testování rozhraní systému Freeconf / Interface testing of the Freeconf system
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
Eva Lorencová
year: 2014
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Kurz Matematika 4 ve Wolfram Mathematica (The Mathematics 4 course in Wolfram Mathematica)
advisor: Ing. Matěj Tušek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jakub Malý
year: 2014
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Aktivní učení pro 3D navigaci bezpilotních letadel / Active learning for 3D navigation of unmanned aerial vehicles
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Kateřina Medková
year: 2014
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Jazyky generované pomocí morfismů(Languages generated by morphisms)
advisor: Ing. Karel Klouda, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Marek Pavlíček
year: 2014
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Rozšíření multiagentního simulačního systému MATSim / Extension of multiagent simulation system MATSim
advisor: Ing. Václav Šmídl
Ondřej Pelech
year: 2014
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Numerické metody řešení dvoufázového filtračního proudění - Numerical methods for two-phase flow in porous media
advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Shukhrat Raimov
year: 2014
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Systém pro podporu kreativního učení / System for Support of Creative Thinking
advisor: Mgr. Karel Macek
e-mail: show e-mail
Jan Reichl
year: 2014
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Stanovení váhových koeficientů v dynamickém distribuovaném odhadování Determination of Weights in Distributed Dynamic Estimation
advisor: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
 
Tomáš Sobotík
year: 2014
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Implementace algoritmů pro modelování vývoje hladkých křivek / Implementation of algorithms for modeling of smooth curves evolution
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jakub Solovský
year: 2014
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování dvoufázového vícesložkového proudění v nenasyceném porézním prostředí Mathematical modeling of two-phase compositional flow in unsaturated porous media
advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Helena Svobodová
year: 2014
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Geometrické vlastnosti množin vzniklých metodou řezu a projekce / Geometrical properties of cut-and-project sets
advisor: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: show e-mail
Vít Škvára
year: 2014
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Model predikce spotřeby hybridního vozidla (Model for prediction of power consumption of a hybrid vehicle)
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Viktor Šohájek
year: 2014
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Oceňování podmíněných závazků firmy disponující zástavou v podobě stochastického finančního instrumentu. / Pricing of contingent claims of a company with collateral represented by a stochastic financial instrument.
advisor: RNDr.Alexis Derviz,CSc.
e-mail: show e-mail
Jakub Štěch
year: 2014
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Stochastické modely v ekonomii (Stochastic Models in Economics)
advisor: Ing. Karel Sladký, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Eduard Šubert
year: 2014
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Voronoiova dláždění a Cut-and-Project množiny / Voronoi Tilling and Cut-and-Project Sets
advisor: Ing. Ambrož Petr Ph.D.
e-mail: show e-mail
Ondřej Ticháček
year: 2014
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Modelování vnitřního ucha a sluchového nervu Computer modeling of the cochlea and the hearing nerve
advisor: prof. RNDr. Pavel Jungwirth, D Sc.
e-mail: show e-mail
 
Jan Vondra
year: 2014
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Grafické uživatelské rozhraní systému pro ovládání experimentu COMPASS v CERN / Graphical user interface for control system of the COMPASS experiment at CERN
advisor: Ing. Josef Nový
e-mail: show e-mail
Petr Bohuslav
year: 2013
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Generátory korelovaných náhodných veličin - Generators of correlated random variables
advisor: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
David Celný
year: 2013
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování fázových rozhraní směsí pomocí Cahnovy-Hilliardovy teorie Mathematical modeling of phase interfaces for mixtures using the Cahn-Hilliard theory
advisor: Ing. Jan Hrubý, CSc.
e-mail: show e-mail
Jonáš Chudý
year: 2013
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Počítačové zpracování obrazu pomocí degenerované difuze / Computer Image Processing by Means of Degenerate Diffusion
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Radim Dudek
year: 2013
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Start-stop systém hybridního vozidla (Start-stop system of a hybrid vehicle)
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Ondřej Faltys
year: 2013
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Změny mikrostruktury agentního systému v závislosti na dosahu interakčního potenciálu Changes in microstructure of agent ensemble depending on range of interaction potential
advisor: doc. Mgr. Milan Krbalek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jiří Fiala
year: 2013
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Aperiodické generátory náhodných čísel Aperiodic Random Number Generators
advisor: Ing. Lubomíra Balková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Martin Flusser
year: 2013
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Voronoiovské a delonovské dláždění roviny / Voronoi and Delone tiling of the plane
advisor: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
 
Vít Hanousek
year: 2013
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Softwarová řešení pro rozdělování zátěže na systémech pro vysoce výkonné počítání / Software Solutions for Workload Management on High Performance Computing systems
advisor: Ing. Pavel Strachota
e-mail: show e-mail
Pavel Heller
year: 2013
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Algoritmy pro paralelní sčítání v nestandardních číselných soustavách / Algorithms for parallel addition in non-standard numeration systems
advisor: Ing. Milena Svobodová, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jakub Horký
year: 2013
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Lighthillův-Whithmannův dopravní model a jeho řešení. Lighthill-Whithmann's traffic model and corresponding solution
advisor: Doc. Mgr. Milan KRBÁLEK, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Zdeněk Junek
year: 2013
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace teorie reálných opcí na ocenění dluhového instrumentu Contingent Convertible Bond. Application of real option theory to the pricing Contingent Convertible Bonds.
advisor: RNDr. Alexis Derviz, CSc.
e-mail: show e-mail
 
David Klečka
year: 2013
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Vypracování matematického modelu a analýza pojistných škodních dat. Design of mathematical model and analysis of insurance loss data.
advisor: Ing. Jiří Franc
e-mail: show e-mail
Jakub Klemsa
year: 2013
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Aproximace v dynamickém rozhodování za neurčitosti Aproximate dynamic decision making under uncertainty
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Kollert
year: 2013
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Level spacing distribuce pro Calogero-Moserovy náhodné matice / Level Spacing Distribution for Calogero-Moser Random Matrices
advisor: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
Jitka Kostková
year: 2013
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Stochastický integrál podle Wienerova procesu. Stochastic integral with respect to Wiener process.
advisor: Ing. Petr Veverka
e-mail: show e-mail
 
Vojtěch Kovalík
year: 2013
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Isingův Model ve Financích: Zavedení Peněz do Modelu / Ising Model in Finance: Introducing Money into the Model
advisor: PhDr. Ladislav Krištoufek
e-mail: show e-mail
Jakub Kubiš
year: 2013
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Bayesovská inference s využitím stochastické simulace pomocí metod ABC Bayesian stochastic simulation-oriented inference with Approximate Bayesian Computation
advisor: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jan Legerský
year: 2013
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Hašovací funkce a kombinatorika na slovech Hash Functions and Combinatorics on Words
advisor: Ing. Ľubomíra Balková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jan Mrkos
year: 2013
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Adaptivní procesy v detekci anomálií / Adaptative anomaly detection
advisor: Martin Rehák, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Juraj Panek
year: 2013
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Mikroskopické dopravní charakteristiky zero-range procesů / Microscopic traffic-like charactaristics of zero-range processes
advisor: Ing. Pavel Hrabák
e-mail: show e-mail
Kateřina Pastirčáková
year: 2013
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Spektra pisotovských čísel a jejich invariance na substituci / Spectra of Pisot numbers and their invariance under substitution
advisor: Ing. Štěpán Starosta, PhD.
e-mail: show e-mail
 
Zbyněk Pitra
year: 2013
branch of study: Softwarové inženýrství a matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Urychlení evolučních algoritmů pomocí gaussovských procesů Accelerating evolutionary algorithms by means of Gaussian processes
advisor: Doc. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc.
e-mail: show e-mail
Juraj Pohanka
year: 2013
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Periodické magnetické Hamiltoniany v Lobačevského rovině Periodic magnetic Hamiltonians on the Lobachevsky plane
advisor: Prof. Ing. Pavel Šťovíček,DrSc.
e-mail: show e-mail
 
Lukáš Pohanka
year: 2013
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Implementace blokové šifry Serpent pro ARM procesory; Implementation of the Serpent block cipher for ARM processors.
advisor: RNDr. Michal Hojsik PhD.
e-mail: show e-mail
Ondřej Sláma
year: 2013
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Komplexní studie spektrální rigidity Dysonových plynů; Comprehensive Study of Spectral Rigidity for Dyson Gas
advisor: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Michaela Sluková
year: 2013
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Využití statistické analýzy a separačních metod při detekování fyzikálních procesů v urychlovačích částic. The use of statistical analysis and separation methods for detecting physical processes in particle accelerators.
advisor: Ing. Zuzana Farová
e-mail: show e-mail
Ondřej Šembera
year: 2013
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Analytická řešení v problematice matematického modelování dvoufázového proudění v porézním prostředí / Analytical solutions of mathematical models of two-phase flow in porous medium
advisor: Ing. Radek Fučík, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Michal Štěpánek
year: 2013
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace separačních metod na reálná data z urychlovačů částic. / Application of separation methods to real particle accelerator data.
advisor: Ing. Jiří Franc
e-mail: show e-mail
Jiří Vejrosta
year: 2013
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování difuzních procesů v LiIon bateriích (Mathematical Modeling of Diffusion Processes in LiIon Bateries)
advisor: doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Hynek Walner
year: 2013
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Stochastické diferenciální rovnice se skoky a jejich aplikace pro popis přírodních jevů / Stochastic differential equations with jumps and their applications to real world phenomenons
advisor: Ing. Petr Veverka
Jan Zapletal
year: 2013
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Vývoj aplikace v PHP pro desktopový operační systém Eye OS/ PHP application development for desktop operating system Eye OS
advisor: ing. Zdeněk Čulík
e-mail: show e-mail
 
Vojtěch Cvrček
year: 2012
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Apriorní informace pro segmentaci medicínských dat (A priori information for medical image segmentation)
advisor: Ing. Oberhuber Tomáš, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Ondřej Fikar
year: 2012
branch of study: Matematické modelování
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Hálek
year: 2012
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Strojový překlad pojmenovaných entit mezi anglickým a německým jazykem / English-German Machine Translation of Named Entities
advisor: RNDr. Daniel Zeman, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Martin Heller
year: 2012
branch of study: Softwarové inženýrství a matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Implementace maticových řešičů na GPGPU / Implementation of matrix solvers on GPGPU
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
 
Ladislav Horký
year: 2012
branch of study: Softwarové inženýrství a matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Paralelní implementace fuzzy filtrů ve zpracování obrazu na GPU Parallel Implementation of Fuzzy Filters in Image Processing on GPU
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber Ph.D.
e-mail: show e-mail
Tereza Jindrová
year: 2012
branch of study: Matematické modelování
e-mail: show e-mail
 
Jaroslav Klika
year: 2012
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Fay-Herriotův model pro odhadování v malých oblastech - A Fay-Herriot model for small area estimation
advisor: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jan Kubant
year: 2012
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Degradace membrány palivového článku / Degradation of fuel cell membrane
advisor: Ing. Václav Klika, PhD
e-mail: show e-mail
 
Jan Máca
year: 2012
branch of study: Softwarové inženýrství a matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Detekce změny stavu akusticky aktivního systému / Change point detection of dynamic acoustic system
advisor: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Matěj Novotný
year: 2012
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Aritmetika s vysokou přesností na GPU / Extended precision arithmetic on GPU
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Zuzana Ruttkayová
year: 2012
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Procedurální generování modelů rostlin v počítačové grafice / Procedural Generation of Plant Models in Computer Graphics
advisor: Ing. Pavel Strachota
e-mail: show e-mail
Matěj Sedláček
year: 2012
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Poissonův proces a vlastnosti jeho trajektorií. Poisson process and properties of its trajectories.
advisor: Ing. Petr Veverka
e-mail: show e-mail
 
Hana Srbová
year: 2012
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Generátory náhodných čísel a teorie náhodných matic / The random number generators and the Random Matrix Theory
advisor: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Lenka Ščepánková
year: 2012
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Aplikace asymetrického vylučovacího procesu na modelování systémů se sociální interakcí / Application of the asymmetric exclusion process to social-interaction systems modeling
advisor: Ing. Pavel Hrabák
e-mail: show e-mail
 
Jiří Šleis
year: 2012
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Analýza časových světlostí vozidel na řízené křižovatce / Analysis of time clearances on signal-controlled crossroad
advisor: Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
Marek Teller
year: 2012
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Zobrazování lokálních nelinearit při hodnocení materiálů ultrazvukovými časově reverzními zrcadly / Local nonlinearity imaging in material evaluation with ultrasonic time reversal mirrors
advisor: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Aleš Tygl
year: 2012
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Modely logistické regrese na úrovni jednotlivce - Unit level logistic regression models
advisor: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jan Valášek
year: 2012
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Numerické řešení deformace pružných těles metodou konečných prvků / Numerical solution of deformation of elastic bodies by finite element method
advisor: Doc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jan Vejmola
year: 2012
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Stabilita a robustnost klasifikačních metod signálů akustické emise v nedestruktivní defektoskopii / Stability and Robustness of Acoustic Emission Signal Classification Techniques in Nondestructive Defectoscopy
advisor: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: show e-mail
Jan Zima
year: 2012
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Zobrazení třírozměrného modelu na platformě Android 3D model viewer for Android platform
advisor: Ing. Zděněk Čulík
e-mail: show e-mail
 
Ekhlas Sultan Mohamm Alqadasi
year: 2011
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Reprezentace přirozených čísel v lineárních rekurentních systémech / Representation of integers in linear recurrent number systems
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Karel Břinda
year: 2011
branch of study: Softwarové inženýrství a matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Abelovská komplexita nekonečných slov / The Abelian complexity of infinite words
advisor: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Marek Bukáček
year: 2011
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Analýza dat z evakuačních experimentů Data analysis of egress experiments
advisor: Ing. Marek Bukáček
e-mail: show e-mail
Martin Černý
year: 2011
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Implementace maticových řešičů na GPU / The implementation of matrix solvers on GPU
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Martin Fous
year: 2011
branch of study: II_SI
ZAVERECNA_PRACE: Testování komunikačního rozhraní pro mainframe / Testing of the communication interface for a mainframe
advisor: Ing.Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
Andrea Fuksová
year: 2011
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Počítačové zpracování obrazu pomocí degenerované difuze / Computer Image Processing by Means of Degenerate Diffusion
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Petr Habásko
year: 2011
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování reakčně-difuzních procesů v problematice spalování / Mathematical Modelling of Reaction - Diffusion Processes in Combustion
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Lucie Hanáková
year: 2011
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Robustní identifikace modelu stochastickými metodami s minimální vzdáleností / Robust model identification based on stochastic minimum distance techniques
advisor: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: show e-mail
 
Martin Koktan
year: 2011
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Systém pro správu obsahu se zaměřením na organizaci konferencí / System content management for conference organization
advisor: Ing. Petr Pauš
e-mail: show e-mail
Jakub Kolář
year: 2011
branch of study: Softwarové inženýrství a matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Řetězové zlomky založené na beta-celých číslech / Continued fractions based on beta- integers
advisor: Doc. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Michal Král
year: 2011
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování formování mikrostruktur při fázových přechodech Mathematical Modelling of Microstructures in Phase Transitions
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Jan Kučera
year: 2011
branch of study: Softwarové inženýrství a matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Využití samoorganizace k analýze signálu EKG Application of Self-Organization in Analysis of ECG Signal
advisor: doc. Ing. Jaromír Kukal Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Matěj Laitl
year: 2011
branch of study: Softwarové inženýrství a matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Prostředí pro implementaci algoritmů Bayesovské filtrace Implementation environment for Bayesian filtering algorithms
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jan Mikeš
year: 2011
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Počítačové vizualizace pro fyziku dopravního proudu Computational visualization for the physics of traffic flow
advisor: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jan Mucha
year: 2011
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Porovnání efektivity různých programovacích jazyků v numerických výpočtech / Comparison of efficiency of various programing languages for numerical computations
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
Jana Papoušková
year: 2011
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Pravděpodobnostní distribuce v nelineární elastické spektroskopii / Probability distributions in nonlinear elastic wave spectroscopy
advisor: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: show e-mail
 
Martin Šefl
year: 2011
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Turbulentní proudění - matematický model, jeho vlastnosti, symetrie / Turbulent flow - mathematical model, its properties and symmetry
advisor: RNDr. Šárka Nečasová, CSc.
e-mail: show e-mail
Martina Šůsová
year: 2011
branch of study: Aplikované matematicko-stochastické metody
ZAVERECNA_PRACE: Analýza ustáleného stavu termodynamického dopravního plynu se slabou krátkodosahovou repulzí / Analysis of steady state for thermodynamic traffic gas with weak short-ranged repulsion
advisor: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Tereza Vyskočilová
year: 2011
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Numerické modelování mikrostruktury dopravních proudů / Numerical modelling of traffic flow\'s microstructure
advisor: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Michal Záveský
year: 2011
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Geodetické křivky na kombinovaném povrchu pro detekci poruch v akustické emisi / Geodetic curves on combined surfaces for acoustic emission crack detection
advisor: Ing. Václav Kůs, PhD.
e-mail: show e-mail
 
Milan Apostolović
year: 2010
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Optimalizace webových stránek pro vyhledávače / Web Page Search Engine Optimization
advisor: Doc.Ing Antonín Novotný, DrSc.
e-mail: show e-mail
Jan Berka
year: 2010
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Dynamické programování v diagnostice systémů a jejich efektivní údržby (Dynamic Programming in System Diagnostics and Their Efficient Maintenance)
advisor: Mgr. Karel Macek
e-mail: show e-mail
 
Tomáš Denemark
year: 2010
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Úlohy degenerované difuze v počítačovém zpracování obrazu - Problems of degenerate difusion in computer image processing
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Jan Ehrenberger
year: 2010
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Systém pro konfiguraci operačních systému typu Open Source / Configuration Procedures for Open Source Operation Systems
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
 
David Ešner
year: 2010
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Systém pro anotaci dokumentů / Document annotation system
advisor: Mgr. Karel Macek
e-mail: show e-mail
Jakub Flaška
year: 2010
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Zpracování a vizualizace dat z magnetické rezonance / Processing and visualization of Magnetic Resonance data
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
 
Tomáš Hejda
year: 2010
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Spřátelené morfismy na sturmovských slovech / Amicable Morphisms on Sturmian Words
advisor: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: show e-mail
Pavla Henzlová
year: 2010
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Přehled metod komprimovaného snímání Survey of compressed sensing methods
advisor: Ing. Petr Tichavský, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Fáris Ismail
year: 2010
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Návrh architektury a integrace workflow v EMS založeném na technologii IBM Lotus Notes / Design architecture and workflow integration in EMS based on IBM Lotus Notes technology
advisor: Ing. Ivo König
e-mail: show e-mail
Karel Jedlička
year: 2010
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Ekvivalence v grafu kontrolního toku / Equivalence in control flow graph
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Pavel Kabourek
year: 2010
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Zobrazování fraktálních množin / Visualization of fractal sets
advisor: Ing. Petr Pauš
e-mail: show e-mail
Milan Kočica
year: 2010
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Rauzyho grafy nekonečných slov / Rauzy Graphs of Infinite Words
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Miroslav Kolář
year: 2010
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Reakčně - difuzní rovnice a jejich dynamika / Reaction - Diffusion Equations and Their Dynamics
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Petr Komínek
year: 2010
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Vyhodnocování mamogramu pomocí lokálního statistického modelu s referenčním oknem / Evaluation of mamograms by local statistical models with window size
advisor: Ing. Jiří Grim, CSc
e-mail: show e-mail
 
Tomáš Kouřim
year: 2010
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Modelování spořících finančních produktů Modelling and simulation of saving financial products.
advisor: Mgr. Aleš Král
e-mail: show e-mail
Jakub Loucký
year: 2010
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Použití grafových řezů pro segmentaci obrazových dat a dat z MRI / Applications of graph cuts for segmentation of images and data from MRI
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
 
Michael Matějů
year: 2010
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Mikroskopická struktura termodynamického dopravního modelu / Microscopic structure of thermodynamical traffic model
advisor: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jan Matoušek
year: 2010
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Vytvoření makroskopického matematického modelu doby přejezdu vozidel mezi dvěma body dopravní sítě
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jakub Novotný
year: 2010
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Decentralizované řízení dopravní signalizace: optimalizace délky cyklu/ Decentralized control of traffic lights: cycle length optimization
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Kamil Ondrák
year: 2010
branch of study: MINF
ZAVERECNA_PRACE: Decentralizované řízení dopravní signalizace: optimalizace zelené vlny / Decentralized control of traffic lights: green wave optimization
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jiří Orság
year: 2010
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Řízení přístupů v EMS založeném na technologii IBM Lotus Notes / Access Control in EMS based on IBM Lotus Notes technology
advisor: Ing. Ivo König
e-mail: show e-mail
Radek Papoušek
year: 2010
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Vyhodnocování mamogramů pomocí lokálního statistického modelu - vliv počtu komponent / Evaluation of mammograms using local statictic model - Influence of number of componenets
advisor: Ing. Jiří Grim, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Pártl
year: 2010
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Dynamické modely v matematické biologii / Dynamical Models in Mathematical Biology
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
Hana Pechová
year: 2010
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Výběr počátečních podmínek pro Kalmanův filtr Selection of initial conditions for Kalman filter
advisor: Ing. Evgenia Suzdaleva, PhD.
e-mail: show e-mail
 
Petr Říha
year: 2010
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Návrh a implementace automatizovaného zpracovávání emailů (Design and Implementation of Automatic E-mail Processing)
advisor: Ing. Radek Trousílek
e-mail: show e-mail
Ondřej Soroka
year: 2010
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Numerický model univalentních neuronových sítí / Numerical model of univalent neural networks
advisor: Ing. František Hakl, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Filip Štaffa
year: 2010
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Kvantový rozptyl pro časově závislé systémy Quantum scattering for time-dependent systems
advisor: Prof. Ing. Pavel Šťovíček DrSc.
e-mail: show e-mail
Tomáš Vávra
year: 2010
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Číselné soustavy se zápornou bází / Number systems with negative basis
advisor: doc. Ing. Zuzana Masáková, PhD.
e-mail: show e-mail
 
Miroslav Zima
year: 2010
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Stochastické iterativní aproximace dynamického programování / Stochastic iterative approximations in dynamic programming
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Ladislav Zvoník
year: 2010
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování dislokační dynamiky v materiálech / Mathematical Modelling of Dislocation Dynamics in Materials
advisor: doc.Dr.Ing. Michal Beneš
 
Pavel Žák
year: 2010
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Numerické simulace pohybu chodce ve skupině / Numerical simulations for pedestrian movement
advisor: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Martin Achberger Noll
year: 2009
branch of study: Praktická informatika
e-mail: show e-mail
 
Miroslav Bulušek
year: 2009
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Visualizace úlohy maximálního párování v grafu / Visualisation of the Maximal Matching Problem
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Michal Chada
year: 2009
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Výchozí databáze pro tvorbu rozvrhu FJFI / Initial Database for FNSPE Timetable Builder
advisor: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Michal Havlíček
year: 2009
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Modelování BTF textur / Modelling BTF Textures
advisor: Doc.Ing. Michal Handl, DrSc.
e-mail: show e-mail
Radek Hecl
year: 2009
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Konstrukce výběrové masky pro zpracování screningových mamogramů pomocí normálních směsí / Selection mask construction for evaluation of screening mammograms based on normal mixtures.
advisor: Ing. Jiří Grim, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Vít Holý
year: 2009
branch of study: II_SI
ZAVERECNA_PRACE: Kooperativní řešení konfliktu ve skupině autonomních letadel - Multi-party Cooperative Collision Avoidance
advisor: Mgr. Přemysl Volf
e-mail: show e-mail
Jan Hošek
year: 2009
branch of study: II_SI
ZAVERECNA_PRACE: Třídění webových dokumentů v reálném čase / Online Clusterization of Web Documents
advisor: RNDr. Radim Řehůřek
e-mail: show e-mail
 
Jana Hradilová
year: 2009
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Modelování krevního oběhu u vrozených srdečních vad/ Modelling of the blood circulation in the case of congenital heart disease
advisor: Prof. Ing. František Maršík, DrSc
e-mail: show e-mail
Miroslav Jurek
year: 2009
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Náhodné generování vybraných matematických struktur / Random Sampling of Selected Mathematical Structures
advisor: Mgr. Karel Macek
e-mail: show e-mail
 
Martin Kopecký
year: 2009
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Výjimečné stavy v dopravě a jejich detekce Exceptional traffic systems and their detection
advisor: Doc. Ing. Ivan Nagy CSc.
e-mail: show e-mail
Michal Kuban
year: 2009
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Řízení dopravy při nadměrném růstu kolon a jeho systematické testování. Traffic control with excessive queue lengths and its systematic testing.
advisor: Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Petr Kubín
year: 2009
branch of study: Softwarové inženýrství a matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Jazyková vrstva rozpoznávání české mluvené řeči / Recognition of Czech Speech Using Linguistic Models
advisor: Ing. Jan Mach
e-mail: show e-mail
Balázs Kutil
year: 2009
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu / Degenerate diffusion methods in computer image processing
advisor: Doc. Dr. Ing Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
David Machač
year: 2009
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Remodelace cévní stěny / Arterial wall remodeling
advisor: prof. Ing. František Maršík, DrSc.
e-mail: show e-mail
Nina Marinová
year: 2009
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Charakteristiky nekonečných slov / Characteristics of Infinite Words
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Lenka Motlochová
year: 2009
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Exponenciální funkce na orbitech Weylových grup (Weyl group symmetric exponential functions)
advisor: Ing. Severin Pošta, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Barbora Planková
year: 2009
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování fázových rozhraní pomocí Cahn-Hilliardovy teorie Mathematical modeling of phase interfaces using Cahn-Hilliard theory
advisor: Ing. Jan Hrubý, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Lucie Smrčková
year: 2009
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Stromy palindromů v nekonečných slovech / Trees of palindromes in infinite words
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jan Stiborek
year: 2009
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Agentní metody pro bezpečnost ad-hoc sítí / Agent Methods for Ad-Hoc Networks Security
advisor: Martin Rehák, Ing. ECP
e-mail: show e-mail
 
Martin Vlček
year: 2009
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Matematické a numerické modelování elasto-plastických materiálů Mathematical and numerical modeling of elastoplastic materials
advisor: Priv.-Doz. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Alexandr Žák
year: 2009
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Modelování dynamiky v matematické biologii / Modelling the Dynamics in Mathematical Biology
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Chaloupka
year: 2008
branch of study: Praktická informatika
e-mail: show e-mail
Jan Chylík
year: 2008
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Materiálové vlastnosti biologických náhrad kloubní chrupavky / Material properties of articular cartilage biosubstitues
advisor: Prof. Ing. František Maršík, DrSc.
e-mail: show e-mail
 
Vladimír Cupal
year: 2008
branch of study: II_SI
ZAVERECNA_PRACE: Tvorba DataMining algoritmů pro Microsoft SQL / DataMining algorithms for Microsoft SQL
advisor: ing. Jan Tomčík
e-mail: show e-mail
Radim Demut
year: 2008
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Robustnost odhadů pravděpodobnostních hustot s minimální vzdáleností / Robust properties of minimum distance density estimators
advisor: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Daniel Dombek
year: 2008
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Poziční numerační systémy s rozšířenou abecedou / Positional Numeration Systems with Expanded Alphabet
advisor: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Petr Dvořák
year: 2008
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování mikrostruktur při fázových přechodech / Mathematical Modelling of Microstructures in Phase Transitions
advisor: doc.Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
David Fabian
year: 2008
branch of study: Softwarové inženýrství a matematická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe/ Development of the system for the remote control of a mainframe
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
Zuzana Farová
year: 2008
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Statistické metody klasifikace signálů / Statistical Methods in Signal Processing and Discrimination
advisor: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Martin Grill
year: 2008
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Automatická detekce vniknutí do počítačových sítí / Automatic Intrusion Detection in Computer Networks
advisor: Martin Rehák, Ing. ECP
OPONENT: Ing. Petr Pošík, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Martin Havlena
year: 2008
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Statistické vlastnosti ukazatelů způsobilosti a výkonnosti /Statistical Properties of Capability and Performance Indices
advisor: RNDr. Jiří Michálek, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Martin Hejtmánek
year: 2008
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Deterministický chaos v jednoduchých fyzikálních systémech / Deterministic Chaos in Simple Physical Systems
advisor: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Pavel Hrabák
year: 2008
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Celulární dopravní modelování/Cellular Traffic Modelling
advisor: Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Pavel Hron
year: 2008
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Numerické metody pro řešení Buckleyho-Leverettova problému./ Numerical Methods for solution of Buckley-Leverett Problem.
advisor: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Jan Judas
year: 2008
branch of study: II_SI
ZAVERECNA_PRACE: Detekce hran ve zpracování obrazu/Edge detection in image processing
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
 
Zdeněk Kabát
year: 2008
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Nové modely neuronových sítí / New Models of Neural Networks
advisor: RNDr. Ladislav Andrej, CSc.
e-mail: show e-mail
Vladimír Klement
year: 2008
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Implementace algoritmů pro zpracování obrazu s využitím GPGPU/Implementation of the algorithms for the image processing using GPGPU
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
 
Jan Kobera
year: 2008
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Teoretické problémy ontologií v kontextu sémantického webu / Theoretical problems of ontologies in the context of semantic web
advisor: Ing. Július Štuller, Csc.
e-mail: show e-mail
Ondřej Křivánek
year: 2008
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Dynamické rozhodování s použitím strategie založené na rozložení iterací v čase. / Dynamic decision making based on time iterative strategy
advisor: Ing.Miroslav Kárný,DrSc.
e-mail: show e-mail
 
Radek Krotil
year: 2008
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Vizuální editor definice stránky portálu / Visual portal page definition editor
advisor: Mgr. Jiří Walek
e-mail: show e-mail
Peter Leibitzer
year: 2008
branch of study: Praktická informatika
 
Dominik Macáš
year: 2008
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Číselné soustavy s neceločíselným základem a jejich palindromicita / Number systems with a non-integer base and their palindromicity
advisor: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: show e-mail
Radek Máca
year: 2008
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu / Degenerate Diffusion Methods in Computer Image Processing
advisor: doc.Dr.Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Pokorný
year: 2008
branch of study: II_SI
ZAVERECNA_PRACE: Metody kódování grafových struktur pro aplikaci genetických operátorů / Graph structure representation applicable in genetic optimization
advisor: Ing. Hakl Frantisek CSc.
e-mail: show e-mail
Ondřej Polívka
year: 2008
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Numerické řešení Richardsovy rovnice metodou konečných objemů. Numerical Solution of Richards Equation using the Finite Volume Method.
advisor: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Petr Ptáček
year: 2008
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Testování algoritmů řízení dopravní mikrooblasti / Testing of control algorithms for microregion traffic
advisor: Ing. Jitka Homolová
e-mail: show e-mail
Přemysl Rubeš
year: 2008
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Redundance v zobecněných numeračních systémech / Generalized numeration systems and their redundance
advisor: Doc. Ing. Zuzana Masáková, PhD.
e-mail: show e-mail
 
Jakub Skryja
year: 2008
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Studium závislosti ceny Credit Default Swap na ceně akcií / Study of price relation between Credit Default Swap and stocks.
advisor: Mgr. Jan Houfek
e-mail: show e-mail
Václav Slimáček
year: 2008
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Dynamické rozhodování pomocí přibližného dynamického programování / Dynamic decision making via approximate dynamic programming
advisor: Ing. Miroslav Kárný DrSc.
e-mail: show e-mail
 
Pavel Snítil
year: 2008
branch of study: Praktická informatika
e-mail: show e-mail
František Štampach
year: 2008
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Spektrální analýza Jacobiho matic speciálního typu / Spectral Analysis of Special Type of Jacobis matrices
advisor: Prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
 
Augustin Šulc
year: 2008
branch of study: Praktická informatika
e-mail: show e-mail
Zdeněk Tichý
year: 2008
branch of study: II_SI
ZAVERECNA_PRACE: Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe/Development of the system for the remote control of a mainframe
advisor: Ing.Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Tichý
year: 2008
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Analýza scintigrafických obrazových sekvencí v lékařské diagnostice/Analysis of scintigraphic image sequences in medical diagnostics
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
Vít Tomica
year: 2008
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování reakčních procesů v problematice spalování/Mathematical modelling of reaction processes in combustion
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
 
Šárka Vejvodová
year: 2008
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Nelineární ultrazvuková pseudotomografie s časově reverzními zrcadly / Nonlinear ultrasonic pseudotomography with time reversal mirrors
advisor: Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
e-mail: show e-mail
Vítězslav Žabka
year: 2008
branch of study: II_SI
ZAVERECNA_PRACE: Využití GPGPU pro zpracování dat z magnetické rezonance / Application of GPGPU to MRI Data Processing
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
e-mail: show e-mail
 
Karel Bartoš
year: 2007
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Inteligentní metody zabezpečení v distribuovaných systémech Intelligent security mechnisms for distributed systems
advisor: Martin Rehák, Ing. ECP
OPONENT: Ing. Milan Rollo
e-mail: show e-mail
Monika Drábová
year: 2007
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Nelineární optimalizace termodynamického modelu podchlazené vody / Non-linear opimization of a thermodynamical model of supercooled water
advisor: Ing. Jan Hrubý, CSc.
OPONENT: RNDr. Zdeněk Kožíšek, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Petr Fiala
year: 2007
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Procedury analýzy obrazových dat v Matlabu Procedures for image data analysis in Matlab
advisor: Doc. Petr Volf, CSc.
OPONENT: Mgr. Jaroslav Ševčík
e-mail: show e-mail
Jiří Franc
year: 2007
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Robustní metody identifikace regresního modelu / Robust methods of regression model identification
advisor: Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
OPONENT: RNDr. Jiří Michálek, CSc.
e-mail: show e-mail
 
Ondřej Glatz
year: 2007
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Matematické modelování fázových transformací v monokrystalech slitin s tvarovou pamětí Mathematical modelling of phase transitions in shape memory alloy single crystals
advisor: Ing. Michal Landa, CSc.
e-mail: show e-mail
Jitka Hanousková
year: 2007
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Odhady pravděpodobnostních hustot s minimální Kolmogorovskou vzdáleností / Minimum Kolmogorov distance density estimators
advisor: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
OPONENT: Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Tomáš Hájek
year: 2007
branch of study: Praktická informatika
e-mail: show e-mail
Vojtěch Holub
year: 2007
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Nástroj pro správu a tvorbu rozvrhu FJFI / A tool for management and creation of FJFI timetable
advisor: Mgr. Milan Krbálek Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Lukáš Homoľa
year: 2007
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Generátory pseudonáhodných čísel / Random Number Generators
advisor: Ing. Miroslav Virius, CSc.
e-mail: show e-mail
Patrik Jíra
year: 2007
branch of study: Praktická informatika
e-mail: show e-mail
 
Václav Jirkovský
year: 2007
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Využití neuronových sítí pro klasifikaci příznaků mluvené české řeči / The neuron nets utilization to classify the signs of spoken Czech language.
advisor: Ing. Pavel Bolek
e-mail: show e-mail
Ján Jusko
year: 2007
branch of study: II_SI
ZAVERECNA_PRACE: Databázové techniky pro lokální modelování dynamických systémů / Database technology for local modelling of dynamic systems
advisor: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
e-mail: show e-mail
 
Jan Kubálek
year: 2007
branch of study: Praktická informatika
e-mail: show e-mail
Milan Macura
year: 2007
branch of study: Praktická informatika
e-mail: show e-mail
 
Kateřina Marková
year: 2007
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Modelování námrazy na profilu křídla / Numerical simulation of ice accretion on airfoil
advisor: Ing. Bohumír Hoření, CSc.
e-mail: show e-mail
Václav Müller
year: 2007
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Optimalizace webových stránek/Redesign of web pages
advisor: Ing. Lenka Pavelková
OPONENT: Ing. Jiří Trnka
e-mail: show e-mail
 
Jaromír Müller
year: 2007
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Použití degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu / Degenerate Diffusion in Image Processing
advisor: Dr. Ing. Michal Beneš
OPONENT: Ing. Roman Kalous
e-mail: show e-mail
Pavel Neškudla
year: 2007
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Propagátor časově závislého harmonického oscilátoru/Propagator of a time-dependent harmonic oscillator
advisor: Prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
e-mail: show e-mail
 
Jiří Palek
year: 2007
branch of study: Matematické modelování
ZAVERECNA_PRACE: Matematický model Liesegangových obrazců Mathematical Model of Liesegang Rings
advisor: Doc. Dr. Ing. Michal Beneš
e-mail: show e-mail
Lukáš Pleva
year: 2007
branch of study: Praktická informatika
ZAVERECNA_PRACE: Pokročilé funkce traceroute / Advanced traceroute
advisor: Ing. Antonín Král
e-mail: show e-mail
 
Alžběta Pourová
year: 2007
branch of study: Praktická informatika
e-mail: show e-mail
František Rolinek
year: 2007
branch of study: Tvorba softwaru
ZAVERECNA_PRACE: Systém pro konfiguraci operačních systémů typu Open Source / System for the configuration of the Open Source operating systems
advisor: Ing. Tomáš Oberhuber
OPONENT: Ing. Zdeněk Čulík
e-mail: show e-mail
 
Petr Snítilý
year: 2007
branch of study: Praktická informatika
e-mail: show e-mail
Radek Vláčil
year: 2007
branch of study: II_SI
ZAVERECNA_PRACE: Vývoj rozhraní pro vzdálené ovládání systému mainframe/ Development of the system for the remote control of a mainframe
advisor: ing. Tomáš Oberhuber
OPONENT: Ing. Tomáš Sejkora
e-mail: show e-mail
 
Jan Novák
year: 2006
branch of study: Praktická informatika
e-mail: show e-mail
Marek Faltýsek
year: 2005
branch of study: Praktická informatika
e-mail: show e-mail
 
Tomáš Fidler
year: 2005
branch of study: Praktická informatika
e-mail: show e-mail
Aleš Masner
year: 2005
branch of study: Praktická informatika
e-mail: show e-mail
 
Tomáš Valenta
year: 2005
branch of study: Praktická informatika
e-mail: show e-mail
 

administrator for this page: Radek Fučík | last update: 09/15/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics