Bc. Magdaléna Tinková (student)

contacts

e-mail: show e-mail

study information

branch of study: Matematické modelování
study start date: 2012
state: Master's student
bachelor thesis: Aritmetické operace v soustavách s kvadratickou bázi  (školitel: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.)
VYZKUMNY_UKOL: Jednotky s vlastností F v kubických tělesech   (školitel: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.)
master thesis: Numerační systémy s reálnými kubickými bázemi  (školitel: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.)

administrator for this page: Radek Fučík | last update: 08/16/2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
Czech Technical Univeristy in Prague | Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | Department of Mathematics