Optimalizace traťového jízdního řádu - TTO

školitel: Ing. Jan Milota
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: optimalizace, diferenciální rovnice, jízdní řád
popis: Toto téma je zaměřeno na návrh algoritmu pro optimalizaci traťového jízdního řádu. Algoritmus musí v každém okamžiku vyhodnocovat aktuální data (pozice na trati, čas, rychlost) a ze znalosti předchozích dat, profilu trati a jízdního řádu navrhnout optimální způsob dalšího řízení soupravy - zrychlit, brzdit a nebo jet na volnoběh. Algoritmus by měl být zkonstruován tak, aby umožnil úsporu energie a zárověň dodržení časového harmonogramu.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:05:24

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky