Vyhodnocení vlastností pixelových detektorů pro experiment ATLAS

školitel: Václav Vrba
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: II_SIMI
klíčová slova: Fyzika částic, detektory, CERN
popis: Spuštění do provozu velkých urychlovačů (z dlouhé řady např.: SPS a LEP v CERN, Tevatron ve Fermiho národní laboratoři v USA, atp.) vždy znamenalo novou éru ve výzkumu fyziky částic, která významným způsobem posunula naše znalosti o struktuře hmoty. Velmi zásadní informace se očekávají z experimentů na budovaném urychlovači LHC (Large Hadron Collider) v CERN. K otázkám, které se budou řešit pomocí LHC patří: - hledání tzv. Higgsova bozonu, jehož existence by dobře zapadla do našich představ o mechanizmu, jímž částice nabývají hmotnost ; - problém narušení CP symetrie, která souvisí se deficitem antihmoty ve srovnání s hmotou, ze které se sestává námi pozorovaný vesmír; - hledání tzv. supersymetrických partnerů k námi pozorovaným elementárním částicím; - studium možné struktury kvarku, „extra“ dimenzí atp. Jednotlivé součásti jak urychlovačového systému, tak detekční aparatury využívají nejpokročilejších technik a technologií, často specielně vyvinutých pro potřeby daného experimentu. Urychlovač bude spuštěn do provozu v r. 2007 a v současné době mimo výstavby samotného urychlovače probíhá výroba a testování jednotlivých součástí detektorů a příprava fyzikálního programu. Fyzikální ústav AV ČR společně s FJFI ČVUT a MFF UK se podílejí na výstavbě SCT(Semiconductor Tracker) detektoru a hadronového kalorimetru ATLAS. Pixelový detektor, jenž je součásti SCT, je jedním ze subdetektorů, které zásadním způsobem přispívají k objevitelskému potenciálu ATLAS – slouží k identifikaci a měření doby života velmi krátce žijících částic (~ps) a ke „značkování“ fyzikálně zajímavých případů. V rámci pracovní náplně skupin „Pixels“ a „Fyzika“ vypisujeme dvě témata pro rešeršní práce, případně výzkumné úkoly: 1. Vyhodnocení vlastností pixelových detektorů pro experiment ATLAS 2. Analýza dat z detektorů ozářených svazky částic Obě témata jsou si blízká a dávají značný prostor pro tvůrčí přístup studentů. Konkrétní náplň lze přizpůsobit na základě diskuse zájemce se zadavatelem.
literatura: http://atlas.web.cern.ch/Atlas/internal/Welcome.html http://atlas.web.cern.ch/Atlas/GROUPS/INNER_DETECTOR/PIXELS/pixel.html
naposledy změněno: 20.11.2017 22:05:13

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky