Jednorozměrné Delonovy množiny

školitel: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc., doc. Zuzana Masáková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: Projekce celočíselných mřížek, grupy transformací
popis: Úloha se týká Delonových podmnožin přímky vzniklých projekcí vybraných bodů n-rozměrné mřížky (tzv. metodou "ukroj a promítni"). Úkolem je popsat geometrické vlastnosti v závislosti na směru projekce a pomocí grup transformací mřížky v n-rozměrném prostoru určit třídy geometricky podobných Delonových množin.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:04:36

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky