Webové technologie pro telemedicínu

školitel: Václav Šmídl
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: internet, web development, telemedicine
odkaz: http://as.utia.cz/node/344
popis: Současné rozšíření internetu přináší nové možnosti pro rozvoj jeho použití v lékařských aplikacích. Nástroje pro sdílení medicínských dat a komunikaci mezi lékaři jsou již rutinně používány. Originální využití internetu se však nabízí při klinickém ověřování nově vyvíjených algoritmů pro zpracování a vyhodnocení obrazových dat v lékařské diagnostice. Nové algoritmy je třeba testovat na velkých objemech dobře dokumentovaných dat, která obvykle nejsou k dispozici na jednom pracovišti. Proto je snaha získat pro ověření co nejvíce uživatelů, často ve více zemích. Vyvíjený program však ve fázi ověřování a oprav nelze instalovat na všech zúčastněných pracovištích poskytujících klinická data. Internetové stránky, které by ověřovaný program zpřístupnily vzdáleným uživatelům by klinické ověřování usnadnily a poskytly cenné informace jak pro tvůrce algoritmů tak pro klinické uživatele.
literatura: On-line dokumentace internetových technologií. Kasal P.,Svačina Š.: Internet a medicína, Grada, 2001
poznámka: Student může být honorován z grantu.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:59:20

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky