Využití Fault Tree diagramů pro analýzu spolehlivosti systému

školitel: Petr Volf
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
klíčová slova: Strom poruch, spolehlivost, intenzita poruch, simulace
popis: Schémata stromů poruch přehledně zobrazují systém více komponent (např. u strojů) a jejich vzájemné závislosti, cílem je sledovat spolehlivost komponent i celého systému. Práce by zahrnovala následující problematiku: 1. Fault tree diagramy, výpočet rozdělení doby do poruchy systému. 2. Programování interaktivní procedury pro vytváření stromů a výpočty v nich. Grafické procedury. 3. Zahrnutí oprav komponent. 4. Simulace (náhodné generování) poruch a oprav v systému, optimalizace. 5. Otázky stacionarity stavu systému.
literatura: Literatura: Hoyland A. and Rausand M. System Reliability Theory. Wiley, New York, 1994. Normy, např.:SN IEC 1025 010676, Analýza stromu poruchových stavů. Odborné články
naposledy změněno: 20.11.2017 21:59:17

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky