Narušení CP invariance ve fyzice těžkých kvarků

školitel: V. Šimák
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: CP naruseni
popis: Pozorování narušení CP invariance ve fyzice K mezonů otevřelo nové pohledy na symetrii hmoty a antihmoty ve vesmíru. Rozpad K mezonů a oscilace K-antiK potvrdily komplikovaný mechanismus slabých interakcí prostřednictvím intermediálních bozonů W a Z. Pozorování oscilací B-antiB mezonů na Tevatronu pak ukázaly stejné vlastnosti. Takže byla potvrzena představa že tyto procesy jsou svázány s interakcemi kvarků s a b, které jsou uvnitř neutrálních mezonů K a B. Hmoty kvarků jsou volné parametry ve Standardním Modelu a jejich exponenciální růst od rodiny kvarků k rodině je nevyjasněný problém jako samotné existence tří rodin kvarků a leptonů. Nicméně problém narušení CP symetrie by neexistoval kdyby nebyly další rodiny s těžkými kvarky. Existence dalších rodin kvarků není Standardním Modelem vyloučena i když jejich hmoty by byly podstatně větší v oblasti Tevových energií. Podle extrapolace hmoty kvarků by však na urychlovači LHC mohly být pozorovány dolní kvarky čtvrté rodiny b´ v pokračování řady d,s,b kvarků. V takovém případě by tyto kvarky mohly tvořit těžké B´ mezony, jejich rozpady by opět narušovaly CP invarianci. Protože parametry narušení jsou funkcí hmot kvarků a intermediálních bozonů W bude zajímavé tyto parametry odhadnout. Předmětem práce by mělo být studium a přehled vlastností interakcí s CP narušením a možností zkoumat nové interakce za Standardním Modelem ve čtvrté generaci. Pomocí Monte Carlo metod s programem Pithia nebo Herwig pak mohou být tyto interakce kvantitativně modelovány. V další fázi tyto výpočty poslouží k srovnávání experimentálních měření na LHC v experimentu ATLAS.
literatura: Školy HEP CERN, FNAL, SLAC (nap ř. CERN-2006-001,…) Programy PITHIA a ROOT Literatura v bázy HEP SPIRES (SLAC) Standardní Model a Elektroweek interakce K. Augsten: bakalářská práce o hmotách kvarků (FJFI 2007)
naposledy změněno: 20.11.2017 21:58:22

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky