Statistické řízení jakosti a regulační diagramy

školitel: Petr Volf
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: Regulační diagram, Shewhart, řízení jakosti, detekce změny
popis: Regulační diagramy jsou jedním z nástrojů pro statistické sledování a řízení (výrobních) procesů (SPC). Jejich úkolem je včasná indikace změny charakteru procesu či potvrzení, že sledované charakteristiky odpovídají stále požadovaným hodnotám. Cílem práce bude zpracovat přehled běžných i některých nestandardních metod a testovat jejich sílu na simulovaných i reálných datech, s použitím vlastních i připravených procedur (v prostředí dle výběru studenta, nejspíš Matlab).
literatura: [1] Tošenovský J., Noskievičová D.: Statistické metody pro zlepšování jakosti. Montanex, Ostrava, 2000. [2] Meloun M., Militký J.: Kompendium statistického zpracování dat.- kap. 10. Academia, Praha, 2002.. [3] Wetherill G.B., Brown D.W.: Statistical Process Control (Theory and Practice). N.Y., Chapman and Hall, 1991. -- http://www.trilobyte.cz/ a výběr aktuálních článků.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:56:34

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky