Elasticita extrémně jemnozrnných kovových materiálů nové generace

školitel: Hanuš Seiner
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: elasticita polykrystalů, homogenizační procedury, statistický popis mikrostruktur
odkaz: http://lum.it.cas.cz
popis: Jemnozrnné kovové materiály připravené moderními metodami opakované plastické deformace mají unikátní mechanické vlastnosti. Proto je nezbytná teoretická analýza jejich mikrostruktur a tvorba matematických modelů (homogenizačnách procedur) přenášejících informace z mikrostruktury do makroskopického měřítka. Cílem práce bude seznámit se s základními homogenizačními algoritmy pro elasticitu polykrystalických materiálů (Voigt, Reuss, Hill, Eshelby) a diskutovat jejich aplikovatelnost pro extrémně jemnozrnné materiály s anizotropní mikrostrukturou.
literatura: [1] Jöchen, K., Böhlke, T., Fritzen, F., Influence of the crystallographic and the morphological texture on the elastic properties of fcc crystal aggregates, 2010, Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena 160, pp. 83-86. [2]Seiner, H., Bodnárová, L., Sedlák, P., Janeček, M., Srba, O., Král, R., Landa, M., Application of ultrasonic methods to determine elastic anisotropy of polycrystalline copper processed by equal-channel angular pressing. 2010, Acta Materialia 58 (1), pp. 235-247
naposledy změněno: 20.11.2017 21:52:23

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky