Modelování sociálních sítí

školitel: Martin Holeňa
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce:
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, II_SIMI, II_TS, II_PRAK
klíčová slova: sociální sítě, náhodné efekty, markovské grafy, logistická regrese, entropie
odkaz: http://www.cs.cas.cz/~martin/diplomka46.html
popis: Probíhá-li komunikace v sociálních sítích prostřednictvím internetu, jako např. v případě známých sítí Facebook a LinkedIn, je o nich k dispozici ohromné množství dat. Náročnější analýza těchto dat se však neobejde bez nějakého abstraktního modelu sociální sítě. Těch již byla navržena celá řada, nejznámější jsou založené na náhodných efektech, markovských grafech, logistické regresi a entropii. Rozvoj a ověřování těchto modelů je velmi aktivní oblastí výzkumu. Drobným příspěvkem k takovému výzkumu by měla být i navržená diplomová práce. Student se nejdříve seznámí s hlavními typy modelů sociálních sítí. Tyto modely poté implementuje ve vývojovém prostředí Matlab a otestuje na alespoň jednom veřejně dostupném souboru dat ze sociálních sítí využívající služeb internetu. Z teoretického studia modelů i z výsledků testování vyvodí závěry o přednostech a nedostatcích jednotlivých z nich, případně navrhne vhodnou modifikaci některého nebo některých z nich.
literatura: viz http://www.cs.cas.cz/~martin/diplomka46
poznámka: Šikovný student, který výborně zvládne tuto diplomovou práci, bude mít v případě zájmu možnost navázat na ni příbuzným tématem v doktorandském studiu
naposledy změněno: 20.11.2017 21:49:56

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky