Detekování fyzikálních procesů v urychlovačích částic - Globální téma - Statistická analýza, Separační metody

školitel: Ing. Václav Kůs, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: Tevatron, Higgsův boson, standardní model, separace, klasifikace událostí
odkaz: http://gams.fjfi.cvut.cz/topics/topics.html
popis: Cílem zadávané práce bude vytěžit maximum informací z dat získaných na experimentu D0 během provozu detektoru částic, který zaznamenává události po srážkách protonů a antiprotonů na urychlovači Tevatron. Experiment D0 je součástí prestižní laboratoře Fermilab v USA zabývající se převážně fyzikou částic s vysokými energiemi a ní souvisejícím základním výzkumem. Při zpracovaní dat budou použity pokročilé statisticky orientované robustní metody separace (Fuzzy klasifikace s řízeným dohledem, Support Vector Machines, Model-Based klasifikace, Divergenční metody, apod.) i nestatistické postupy jako jsou geneticky optimalizované neuronové sítě a fraktální analýza. Výsledkem budou nové ověřené metodiky hledání a potvrzování existence nových částic s použitím vyvinutých metod, zpřesnění fyzikálních vlastností těchto částic a upřesnění charakteristik zkoumaných rozpadových procesů. Nově vytvořené separační a klasifikační metody budou použitelné i v jiných oblastech vytěžování dat včetně budoucích dat na LHC v CERN. Nově navržené a odzkoušené metody budou vyvíjeny v návaznosti na standardně používané postupy částicové fyziky COLLIE, MVA, BDT, SVD, Bayes, apod. a s těmito standardními metodami budou srovnány vzhledem k přesnosti detekce rozpadových částic, robustnosti a eficience metod.
literatura: Po osobní domluvě o zaměření tématu...
poznámka: Téma řešeno ve spolupráci s FERMI NATIONAL ACCELERATOR LABORATORY, USA (www.fnal.gov, www-d0.fnal.gov) a ve spolupráci s Ústavem informatiky AV ČR, v.v.i.
Téma vyžaduje skutečné nasazení a chuť ponořit se do této komplikované a prestižní tématiky ohledně výběru metod, přípravy algoritmů, zpracování fyzikálních dat,...
naposledy změněno: 14.11.2019 10:50:47

za obsah této stránky zodpovídá: Čestmír Burdík | naposledy změněno: 9.9.2021
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky