Přesné výpočty v tělesech s algebraickou iracionalitou.

školitel: Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: rozšíření racionálních čísel, algoritmy, aritmetické operace
popis: Přesné počítání v tělese, které obsahuje i kořen nějakého celočíselného polynomu (tak jak se provádí např. v Maple, Mathematice, atp.) vyžaduje speciální zápis čísel, jako vektorů nad tělesem Q. Chceme-li však provádět kromě aritmetických operací (jako je sčítání, dělení, atp.) i porovnávání, je výhodné přejít k pozičním zápisům čísel, ve kterých je desítková nebo dvojková soustava nahrazena soustavou s iracionálním základem. Cílem práce je se seznámit se základními vlastnostmi takových soustav a navrhnout nejdříve pro kvadratick tělesa algorimty pro sčítání čísel, které mají v dané soustavě konečný nebo periodický zápis.
literatura: [1] Christiane Frougny, Edita Pelantová, Milena Svobodová Parallel addition in non-standard numeration systems, 412 (2011), pp. 5714-5727 arXiv:1102.5683 [2] Asger Munk Nielsen, Peter Kornerup: On Radix Representation of Rings. IEEE Symposium on Computer Arithmetic 1997: 34-43.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:46:32

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky