Adaptivní algoritmus měření dvousměrné texturní funkce

školitel: Ing. Jiří Filip, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: textura, adaptivní, vzorkování, BTF
odkaz: http://staff.utia.cas.cz/filip/
popis: Dvousměrná texturní funkce (BTF) zachycuje vzhled materiálu v závislosti na směrech pohledu a osvětlení pomocí tisíců fotografií měřeného materiálu (viz. http://staff.utia.cas.cz/filip/projects/btf/). Tato měření jsou náročná na čas i přístrojové vybavení což je jednou z příčin malého rozšíření použití těchto vizuálně přesných dat v reálných aplikacích. Z toho důvodu je použití adaptivních metod měření jednou z možností jak řešit tento problém. Podle pokynů zadávajícího/školitele implementujte algoritmus adaptivního vzorkování BTF a ověřte jeho funkci na dostupných BTF datech. Algoritmus iterativně přidává nové vzorky a průběžně kontroluje svou chybu. Výsledkem bude malá podmnožina původních dat, která je dokáže věrně reprezentovat. V případě úspěšné funkcionality je možné ověřit funkčnost algoritmu na robotickém měřícím zařízení v ÚTIA AV ČR. Toto výzkumné téma zaujme zejména kreativní studenty, kteří by měli zájem na tomto tématu pokračovat v rámci své diplomové práce.
literatura: http://staff.utia.cas.cz/filip/projects/btf/ • Filip J., Haindl M.:Bidirectional Texture Function Modeling: A State of the Art Survey. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 31, no. 11, pp. 1921-1940, October 2009, • Filip J.: Towards Effective Measurement and Interpolation of Bidirectional Texture Functions. (Research Report No. 2298). ÚTIA AV CR, Praha 2011, 8 pp, • Další bude dodána.
poznámka: Platforma: C++, JAVA, případně MATLAB. Testovací data dodá zadavatel.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:48:14

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky