Nástup a rozvoj nestability při interakci proudových polí se stěnou.

školitel: Prof. Ing. František Maršík, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: numerické řešení Navier Stokesových rovnic, stabilita proudových polí
odkaz: http://www.it.cas.cz/marsik
popis: Nalezením přibližného rešení Navierových-Stokesových rovnic pro nestacionární případ (tzv. metodou Galerkinovy aproximace, která zajištuje alespoň přibližné splnění okrajových podmínek; analogicky Lorentzovu modelu pro Bénardův problém) modelovat bistabilitu vznikajících vírových struktur. Jde o analýzu stability soustavy obyčejných diferenciálních rovnic, jejíž výsledky je možno porovnat s experimentem se štěrbinovou tryskou prováděným v ÚT AVČR. Výzkum je podporován GA ČR.
poznámka: Vedoucí F. Maršík a konzultant Z. Trávníček , oba ÚT AVČR.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:13:11

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky