Pohyb částic a vln ve zkroucených oblastech

školitel: David Krejčiřík
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
odkaz: http://gemma.ujf.cas.cz/~david/
popis: Nedávné teoretické výsledky ukázaly, že jednoduchá geometrická deformace kroucením má překvapivě za následek zlepšení elektronového transportu v kvantově-vlnovodných nanostrukturách. Předmětem úkolu je vyšetření tohoto fenoménu na jiných fyzikálních modelech (elektromagnetismus, hydrodynamika, stochastické procesy) či různá matematická zobecnění.
poznámka: Nabízím matematicky orientovaná témata, motivovaná jak moderní tak klasickou fyzikou, při jejichž studiu si adept prohloubí znalosti funkcionální analýzy, zvláště pak spektrální teorie. Rysem tohoto projektu je významný vliv geometrie na fyzikální vlastnosti, a zahrnuje tak navíc uplatnění základních znalostí z diferenciální geometrie.
naposledy změněno: 20.11.2017 21:43:54

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky