Příspěvky k matematické fuzzy logice

školitel: Prof. Dr. Petr Hájek, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: fuzzy logika, matematická logika
odkaz: http://www.cs.cas.cz/~hajek
popis: Fuzzy logika v úzkém smyslu (neboli matematická fuzzy logika)je jistý druh vícehodnotové logiky s komparativním pojmem pravdivosti a slouží jako teoretický základ fuzzy logiky v širokém smyslu, tj. práce s nepřesnými a neurčitými pojmy, např. ve fuzzy regulaci. Matematickou logiku lze budovat analogicky jako klasickou matematickou logiku (výrokovou a predikátovou). Tomu je věnována moje monografie (1) a také přednáška "Fuzzy logika" na FJFI. Diplomová práce by se měla zabývat některými kalkuly, které nejsou zpracovány v (1) a jejich matematickými vlastnostmi.
literatura: (1) P. Hájek: Metamathematics of fuzzy logic, Kluwer 1998. další literatura dle dohody.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:14:20

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky