Implementace modelu dvoufázového proudění na grafických kartách

školitel: Ing. Radek Fučík, Ph.D., Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
popis: Dvoufázové proudění vody a plynu (vzduchu) v podzemí s sebou přináší mnoho zajímavých problémů. Jedním z aktuálních témat, na kterém se podílí naše pracoviště společně s CESEP v Colorado School of Mines, je otázka volatilizace těkavých sloučenin v nenasycené zóně a mechanismy transportu znečištění prostředím. Toto téma je v šiřším kontextu součástí ekologických aplikací matematického modelování a zároveň nachází uplatnění např. při detekci min. Úkolem studenta je seznámit se s fyzikálním pozadím tématu a z dostupné literatury formulovat matematický model vícefázového proudění včetně modelů pro volatilizaci a transportu znečišťujících látek, které plynou z termodynamiky kontinua. Na těchto základech pak bude navržena numerická metoda vhodná k výpočtu na grafických kartách (GPU) a zvolen způsob její implementace a testování.
poznámka: Toto téma je vhodné pro studenty matematiky A a B.
naposledy změněno: 24.01.2017 09:01:45

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky