Algoritmy pro rekonstrukci tomografických dat v nukleární medicíně

školitel: Dr. Ing. Daniel Janeba
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: rekonstrukce obrazu, EM algoritmus, iterativní metody
odkaz: http://www.homolka.cz/nm
popis: Distribuci radiofarmaka v těle pacienta je možno zobrazit jako projekce na plochu detektoru, který rotuje kolem pacienta. Z těchto projekcí se rekonstruuje 3D model rozložení radiofarmaka, nejčastěji metodou filtrované zpětné projekce. V posledních 10 letech se rozvíjejí metody, které zpětnou projekci provádějí iterativně a po sadách projekcí. Diplomová práce by měla být zaměřena na teoretické pozadí algoritmů, možnosti jejich modifikace a testování na fantómových měřeních i reálných datech pacientů.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:12:40

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky