Výpočetní jaderná fyzika

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: jaderná fyzika, paralelizace, gpu
popis: Cílem tohoto tématu je paralelizace výpočtu spekter atomů. Operátor, popisující strukturu atomu, je aproximován maticí čítající až desítky TB dat. Její výpočet je prováděn paralelně za pomoci jedněch z největších superpočítačů na světě. Snahou je optimalizovat paralelizaci algoritmu a zejména využití GPU karet. Téma je vedeno ve spolupráci s Luisianskou státní univerzitou v USA.
naposledy změněno: 14.04.2015 10:31:38

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky