Monitoring tools of the data processing distributed computing system of the ALICE experiment at CERN

školitel: Dagmar Adamová
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: II_SIMI, II_TS, II_PRAK
popis: Computing grids, monitoring tools, distributed data processing Data processing of the Particle Physics experiments at the CERN LHC (tens of PetaBytes per year) needs enormous computing and storage resources and high throughput networks. To keep these large computing systems running without problems, it is necessary to have extensive and elaborate monitoring tools. The development of such tools for the ALICE experiment at CERN is the topic of this work.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:33:33

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky