Počítačové algebry a vyšetřování identit v kvantových grupách

školitel: Doc. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: II_TS
klíčová slova: algebry, grupy, komutace, identity, software
popis: Kvantové grupy jsou nekomutativní algebry, které jsou zadány pomocí konečné množiny prvků, které generují danou algebru, a pomocí komutačních vztahů mezi těmito generátory. Nejjednodušším příkladem by byla algebra generovaná dvěma prvky a, b a určená vztahem ab=qba, kde q>0 je obecně různé od 1. V těchto algebrách platí některé identity, které lze použít k dalším konstrukcím. Úkolem práce by bylo ověřování takovýchto identit pomocí softwarových produktů Mathematica nebo Maple.
poznámka: Téma je vhodné především pro zaměření Tvorba software.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:11:18

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky