Využití výrazových šablon v knihovně TNL

školitel: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_AMSM, MINF, APIN
klíčová slova: C++, expression templates, meta programming
popis: Template Numerical Library (TNL, www.tnl-project.org) je numerická knihovna jejímž cílem je usnadnit vývoj programů pro náročné počítačové simulace. Mezi cílové aplikace patří simulace proudění, analýza turbulencí nebo zpracování medicínských dat. Knihovna podporuje zejména výpočty na GPU včetně GPU klastrů. Je psána v jazyce C++ a silně využívá šablonové programování pro generování efektivního kódu. Jednou z technik šablonového programování jsou tzv. výrazové šablony (expression templates). Jde o způsob, jak snadno zapisovat algebraické výrazy v C++ při současném zachování vysoké efektivity výpočtu. V rámci tohoto tématu by šlo navíc o zpracování těchto výrazů na GPU. Jejich implementace v TNL by výrazně zjednodušila používání této knihovny ze strany uživatelů. Student si v rámci tohoto tématu může dobře osvojit některé moderní techniky programování v C++. Není vyžadována žádná znalost numerické matematiky nebo lineární algebry.
naposledy změněno: 03.09.2018 15:14:04

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky