SW systém pro řízení iontového svazku

školitel: Josef Voltr
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: II_SIMI, II_TS
klíčová slova: přenos dat po LAN, sběr dat, řízení experimentu
popis: Dráha iontového svazku od urychlovače do terčové komory je dlouhá asi 15m, iontovod je umístěn ve dvou podlažích. Na určitých místech jsou zařízení, která měří, zobrazují a mění parametry svazku pomocí počítačů. Příslušné aplikace jsou zatím vytvořeny v jazyce Pascal, počítače napojeny na lokální síť a pomocí Carbon Copy sdíleny vstupy a výstupy. Přenášení grafických dat ale trvá dost dlouho. Bylo by potřeba vytvořit vhodný soubor aplikací a systém přenosu dat pro efektivní řízení svazku v reálném čase.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:10:12

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky