Lineární maticové rovnice nad okruhem polynomů a jejich aplikace při návrhu řízení

školitel: Ing. Petr Zagalak, CSc
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: Lineární maticové rovnice, numerické metody, aplikace na fyzikálních modelech
popis: Lineární maticové rovnice typu X(s)D(s)+Y(s)N(s)=C(s) tvoří základní matematický nástroj pro návrh zpětnovazebního řízení lineárních systémů. Proto je numerickým metodám na řešení těchto rovnic věnována ve světě velká pozornost. Cílem tématu je naprogramovat a otestovat některé algoritmy na řešení lineárních maticových rovnic a "vitězný" algoritmus použít při řízení fyzikálních modelů.
literatura: T. Kailath, Linear Systems, Prentice Hall Co, 1980. V. Kučera, Analysis and Design of Discrete Linear Control Systems, Prentice Hall Int.,1992. F. Kraffer and P. Zagalak, Parametrization and Reliable Extraction of Proper Compensators, Kybernetika 38, pp. 521 – 540. E.N. Antoniou and A.I.G. Vardulakis, Anumerical method for the computation of proper denominator assigning compensators for strictly proper plants. 11th Mediterranean Conference on Control and Automation, to appear.
poznámka: Práce na tématu zahrnuje jak teoretickou, tak i praktickou část. Vhodné i pro dva studenty
naposledy změněno: 20.11.2017 22:06:31

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky