Pokrývací úloha pro konvexní množiny

školitel: Edita Pelantová
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: konvexní množiny, topologie
popis: Každé konvexní množině M přiřadíme číslo f(M) jako minimální počet kopií množiny M, kterými lze pokrýt M-M. Úkolem je zkoumat vlastnosti funkce f(M) při vhodně zvolené topologii na prostoru všech d-rozměrných konvexních množin.
naposledy změněno: 20.11.2017 22:06:22

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 12.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky