Ing. Petr Bauer, Ph.D. (externí spolupracovník)

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 22435 8555
 
rozvrh
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.
Programátorské praktikum01PROP Bauer 0+2 z - - 2 -
Předmět:Programátorské praktikum01PROPIng. Oberhuber Tomáš Ph.D.0+2 Z-2-
Anotace:Cílem tohoto předmětu je osvojení si dobrých programovacích návyků, které mají
pomoci při psaní čistšího kódu, tj. takového, který bude lépe srozumitelný pro
ostatní a bude se snáze doplňovat o nové funkce. Na konkrétních příkladech se
studenti učí poznatkům od správného pojmenování proměnných a funkcí, přes
defenzivní programování, psaní dokumentace, ladění až po objektový návrh,
návrhové vzory a refaktoring.
Osnova:I. Základy psaní čistého kódu
1. Formátování
2. Datové struktury
3. Pojmenovávání proměnných
4. Pravidla pro psaní funkcí
5. Zpracování chyb, výjimky
6. Komentáře
II. Objektový návrh
1. Prostory jmen
2. Organizace třídy
3. Dědičnost a abstrakce
4. Speciální typy tříd
III. Vývoj kódu
1. Programovací konvence
2. Specifikace a návrh
3. Testování kódu
4. Refaktorování
5. Dokumentace
Osnova cvičení:Cvičení je nedílnou součástí výuky, jeho obsah je dán sylabem předmětu.
Cíle:Znalosti:
Zásady psaní čistého kódu, programovací konvence. Principy defenzivního programování, organizace kódu a postupy při jeho refaktorování, psaní dokumentace. Strukturování kódu, vytváření uzavřených funkčních celků a jejich testování. Základy objektového návrhu, organizace podporující změny. Vývoj kódu při zachování jeho čistoty a srozumitelnosti.

Schopnosti:
Student bude schopný psát přehlednější kód, který bude lépe pochopitelný pro ostatní vývojáře, bude více flexibilní z pohledu implementace nových funkcí, ale také v něm bude snažší hledat chyby.
Požadavky:Programování v C/C++, objektové programování.
Rozsah práce:Studenti musí v průběhu semestru řešit řadu menších úloh. Jejich kontrola je prováděna v průběhu jednotlivých cvičení.
Kličová slova:Čistý kód, programovací konvence, defenzivní programování, návrh řízený testy, objektový návrh, refaktorování, dokumentace.
Literatura:Povinná literatura:
[1] R.C. Martin, Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftmanship, Prentice Hall 2009
[2] S. McConnell, Code Complete, Second Edition, Microsoft Press, 2004

Doporučená literatura:
[3] M. Fowler, Refactoring: Improving the Design of Existing Code, Addison-Wesley, 2002
[4] A. Hunt, D. Thomas, Programátor pragmatik, Compter Press, 2007.
[5] M. C. Feathers, Údržba kódu převzatých programů, Computer Press, 2009.

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna Windows/Linux s překladačem jazyka C++.

Knihy

2006

Bauer, P., Flow in the Street Canyon, Science and Supercomputing in Europe, Report 2006, CINECA, 2006,
BiBTeX
@INBOOK{Bauer06:1404,
  title = {{Flow in the Street Canyon}},
  author = {Bauer, P.},
  address = {Bologna},
  booktitle = {{Science and Supercomputing in Europe, Report 2006}},
  publisher = {CINECA},
  year = {2006},
  pages = {521--527}
}

2005

Bauer, P., Numerical Simulation of Air Flow and Pollution Transport in the Atmospheric Boundary Layer, Science and Supercomputing in Europe, CINECA, 2005,
BiBTeX
@INBOOK{Bauer05:1553,
  title = {{Numerical Simulation of Air Flow and Pollution Transport in the Atmospheric Boundary Layer}},
  author = {Bauer, P.},
  address = {Bologna},
  booktitle = {{Science and Supercomputing in Europe}},
  publisher = {CINECA},
  year = {2005},
  pages = {537--543}
}

Články v časopisech

2007

Bauer, P. and Ja\v nour, Z., Flow and Pollution Transport in the Street Canyon, COE Lecture Note Series: Kyushu University 6 (2007) , 4-8
BiBTeX
@ARTICLE{Bauer07:1413,
  title = {{Flow and Pollution Transport in the Street Canyon}},
  author = {Bauer, P. and Ja{\v n}our, Z.},
  journal = {COE Lecture Note Series: Kyushu University},
  year = {2007},
  volume = {6},
  number = {2006},
  pages = {4--8}
}

2006

Bauer, P. and Ja\v nour, Z., Numerical Simulation of Air Flow and Pollution Transport in the Atmospheric Boundary Layer, COE Lecture Note Series: Kyushu University 2005 (2006) , 3-8
BiBTeX
@ARTICLE{Bauer06:1414,
  title = {{Numerical Simulation of Air Flow and Pollution Transport in the Atmospheric Boundary Layer}},
  author = {Bauer, P. and Ja{\v n}our, Z.},
  journal = {COE Lecture Note Series: Kyushu University},
  year = {2006},
  volume = {2005},
  number = {3},
  pages = {3--8}
}

Články ve sbornících

2014

Bauer, P. and Klement, V. and Oberhuber, T. and Žabka, V., GPU Implementation of the Finite Element Method, Seminar on Numerical Analysis & Winter School: Proceedings of the Conference SNA '14, (2014) , 11-13, Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Bauer14:2129,
  title = {{GPU Implementation of the Finite Element Method}},
  author = {Bauer, P. and Klement, V. and Oberhuber, T. and {\v Z}abka, V.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Seminar on Numerical Analysis \& Winter School: Proceedings of the Conference SNA '14}},
  publisher = {{\' U}stav Informatiky AV {\v C}R, v.v.i.},
  year = {2014},
  pages = {11--13}
}

2012

Bauer, P. and Klement, V. and Strachota, P. and Žabka, V., Numerical Study of Flow in a 2D Boiler, Algoritmy 2012 Proceedings of Contributed Papers and Posters, (2012) , 172-178, Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Bauer12:1948,
  title = {{Numerical Study of Flow in a 2D Boiler}},
  author = {Bauer, P. and Klement, V. and Strachota, P. and {\v Z}abka, V.},
  address = {Bratislava},
  booktitle = {{Algoritmy 2012 Proceedings of Contributed Papers and Posters}},
  publisher = {Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering},
  year = {2012},
  pages = {172--178}
}
Bauer, P. and Klement, V. and Žabka, V., FEM for flow and pollution transport in urban canopy, Seminar on Numerical Analysis, (2012) , 9-12, Technical University of Liberec
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Bauer12:1893,
  title = {{FEM for flow and pollution transport in urban canopy}},
  author = {Bauer, P. and Klement, V. and {\v Z}abka, V.},
  address = {Liberec},
  booktitle = {{Seminar on Numerical Analysis}},
  publisher = {Technical University of Liberec},
  year = {2012},
  pages = {9--12}
}
Bauer, P. and Oberhuber, T. and Žabka, V., Numerical solution of the Stokes problem using CUDA, Seminar on Numerical Analysis, (2012) , 13-15, Technical University of Liberec
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Bauer12:1889,
  title = {{Numerical solution of the Stokes problem using CUDA}},
  author = {Bauer, P. and Oberhuber, T. and {\v Z}abka, V.},
  address = {Liberec},
  booktitle = {{Seminar on Numerical Analysis}},
  publisher = {Technical University of Liberec},
  year = {2012},
  pages = {13--15}
}

2010

Bauer, P., Flow over a rough surface, Seminar on Numerical Analysis 2010, (2010) , 13-16, Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Bauer10:1637,
  title = {{Flow over a rough surface}},
  author = {Bauer, P.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Seminar on Numerical Analysis 2010}},
  publisher = {{\' U}stav Informatiky AV {\v C}R, v.v.i.},
  year = {2010},
  pages = {13--16}
}
Bauer, P. and Suzuki, A. and Ja\v nour, Z., FEM for Flow and Pollution Transport in a Street Canyon, Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH 2009, (2010) , 115-123, Springer
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Bauer10:1754,
  title = {{FEM for Flow and Pollution Transport in a Street Canyon}},
  author = {Bauer, P. and Suzuki, A. and Ja{\v n}our, Z.},
  address = {Berlin},
  booktitle = {{Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH 2009}},
  publisher = {Springer},
  year = {2010},
  pages = {115--123}
}

2006

Bauer, P. and Janour, Z., Numerical Simulation of Air Flow and Pollution Transport in the Atmospheric Boundary Layer, Doktorandské dny 2006, (2006) , 11-18, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Bauer06:1258,
  title = {{Numerical Simulation of Air Flow and Pollution Transport in the Atmospheric Boundary Layer}},
  author = {Bauer, P. and Janour, Z.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Doktorandsk{\' e} dny 2006}},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2006},
  pages = {11--18}
}

2005

Bauer, P. and Ja\v nour, Z., Mathematical Modelling and Numerical Simulation of Pollution Transport in the Atmospheric Boundary Layer, Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004, (2005) , 3-9, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Bauer05:1170,
  title = {{Mathematical Modelling and Numerical Simulation of Pollution Transport in the Atmospheric Boundary Layer}},
  author = {Bauer, P. and Ja{\v n}our, Z.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004}},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {2005},
  pages = {3--9}
}

Ostatní publikace

2013

Beneš, M. and Strachota, P. and Mach, J. and Hoang, D. and Havlena, V. and Oberhuber, T. and Fučík, R. and Bauer, P. and Žabka, V. and Klement, V. and Máca, R., Simulation of Biomass Co-Firing and Pollutant Development in an Industrial Pulverized Coal Boiler with Air Staging Control, 2013
BiBTeX
@TECHREPORT{Benes13:2148,
  title = {{Simulation of Biomass Co-Firing and Pollutant Development in an Industrial Pulverized Coal Boiler with Air Staging Control}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Strachota, P. and Mach, J. and Hoang, D. and Havlena, V. and Oberhuber, T. and Fu{\v c}{\'\i}k, R. and Bauer, P. and {\v Z}abka, V. and Klement, V. and M{\' a}ca, R.},
  address = {Praha},
  institution = {Honeywell, spol. s r.o.},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {2013},
  number = {MMG-3},
  pages = {25}
}

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky