Goce Chadzitaskos (externí spolupracovník)

www: http://
 

témata prací

Zpracování obrazu optických a rentgenovských měřících přístrojů.

školitel: Goce Chadzitaskos
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: II_PRAK
klíčová slova: zpracování obrazu, retgenovská optika
popis: Práce bude zaměřená na metody zpracování rentgenového obrazu z mikroskopu a Braggova dalekohledu a ze speciálního režimu parabolického dalekohledu. S tím souvisí teorie zobrazení v uvedených přístrojích a z ní plynoucí možnosti obrazové rekonstrukce s použitím matematických a statistických metod. Součástí práce bude též realizace počítačových algoritmů pro výpočet optické účinnosti, rekonstrukční metody, řízení chodu optického zařízení a řízení montáže příslušných přístrojů. Předpokládá se i realizace obou zařízení.
literatura: R. Fisher, K Dawson-Howe, A. Fitzgibbon, C. Robertson, E. Trucco (2005). Dictionary of Computer Vision and Image Processing. John Wiley. ISBN 0-470-01526-8. R. J. Schalkoff, Digital image processing and computer vision, John Wiley & Sons Australia, Limited, 1989 G. Chadzitaskos, Parabolic strip telescope, arXiv:1304.6530, 2013 D. Pellicciotta at al. Laue Lens Development for Hard X–rays (>60 keV), arXiv:astro-ph/0511490v1 16 Nov 2005 V. Liccardo et al.,Characterization of bent crystals for Laue lenses, arXiv: astro-ph 1211.5012 G.Chadzitaskos, Optical element for X-ray microscopy Nuclear Instruments and Methods in Physicis Research A 629(2011) 206-208 G.Chadzitaskos, X-ray Bragg telescope (CZ patent, submitted fot publication)
poznámka: školitel specialista: J. Kukal
naposledy změněno: 29.04.2013 10:32:49

Využití orbitových funkcí ve zpracování informace

školitel: Goce Chadzitaskos
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: II_TS
klíčová slova: zpracování obrazu, orbitové funkce, filtrování obrazu, škálování obrazu
popis: Aplikovat orbitové funkce na mřížkách na fundamentálních oblastech pro zobecnění diskrétních fourierovských transformací používaných při zpracování obrazu. Zaznamenat obrazovou informaci na vhodnou mřížku ve fundamentální oblasti, vytvořit filtry analogické k používaným filtrům, zavést konvoluci a konvoluční teorém pro diskrétní orbitové funkce, vytvořit a aplikovat algoritmy pro změny měřítka a hustoty záznamu obrazu.
literatura: Doria, D., Image Processing Primer, http://engineeringnotes.net/Notes/EE/ImageProcessing.pdf Patera, J.,,Zaratsyan, A., Discrete and continuous cosine transform generalized to Lie groups SU(3) and G(2).J. Math. Phys., 2005, 46, p. 17 Hrivnák J., Patera J.: On Discretization of Tori of Compact Simple Lie Groups, J. Phys. A: Math. Theor. 43 (2010) 165206 Kashuba I., Patera J.: Discrete and continuous exponential transforms of simple Lie groups of rank two, Journal of Physics A: Math. Theor., 2007, 18 Patera, J., Compact Simple Lie Groups and Their $C$-, $S$-, and $E$-Transforms, SIGMA. 2005, 1 Moody Robert V., Patera J.: Orthogonality within the Families of C-, S- and E-functions of Any Compact Semisimple Lie Group, SIGMA 2 (2006), 076 Gonzalez Rafael C.,Woods Richard E., Eddins Steven L.: Digital Image Processing Using Matlab
poznámka: Literaturu bych ještě časem rozšířil. Vypsání tohoto tématu mám domluvené s doc. Kukalem.
naposledy změněno: 02.03.2015 16:26:29

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky