Ing. Zdeněk Čulík

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 22435 8546
místnost: 107b
 
rozvrh

Databáze V3S

Aplikace V3S eviduje výsledky vědy a výzkumu a další aktivity vědecko-výzkumných pracovníků ve vědecké komunitě. Aplikace V3S slouží k odesílání výsledků do RIV, exportům pro statistické analýzy i k interním hodnocením vědecko-výzkumné činnosti.

Seznam publikací ve V3S

Články ve sbornících

2008

Beneš, M. and Strachota, P. and Čulík, Z., Quantitative Aspects of Microstructure Formation in Solidification, Proceedings of the Fourth International Conference on Multiscale Materials Modeling, (2008) , 746-751, Florida State University
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Benes08:1526,
  title = {{Quantitative Aspects of Microstructure Formation in Solidification}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Strachota, P. and {\v C}ul{\'\i}k, Z.},
  address = {Tallahassee},
  booktitle = {{Proceedings of the Fourth International Conference on Multiscale Materials Modeling}},
  publisher = {Florida State University},
  year = {2008},
  volume = {1},
  pages = {746--751}
}

2007

Beneš, M. and Minárik, M. and Pauš, P. and Čulík, Z., Moving Boundaries in Material Science, DMHF2007 COE Conference on the Development of Dynamic Mathematics with High Functionality, (2007) , 61-64, Kyushu University
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Benes07:1419,
  title = {{Moving Boundaries in Material Science}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Min{\' a}rik, M. and Pau{\v s}, P. and {\v C}ul{\'\i}k, Z.},
  address = {Fukuoka},
  booktitle = {{DMHF2007 COE Conference on the Development of Dynamic Mathematics with High Functionality}},
  publisher = {Kyushu University},
  year = {2007},
  pages = {61--64}
}

2006

Beneš, M. and Čulík, Z., Simulation of Anisotropic Microstrukture Growth in Soliditification, Sborník 5. Matematický workshop s mezinárodní účastí, (2006) , 25-26, VUT v Brně, Fakulta stavební
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Benes06:1258,
  title = {{Simulation of Anisotropic Microstrukture Growth in Soliditification}},
  author = {Bene{\v s}, M. and {\v C}ul{\'\i}k, Z.},
  address = {Brno},
  booktitle = {{Sborn{\'\i}k 5. Matematick{\' y} workshop s mezin{\' a}rodn{\'\i} {\' u}{\v c}ast{\'\i}}},
  publisher = {VUT v Brn{\v e}, Fakulta stavebn{\'\i}},
  year = {2006},
  pages = {25--26}
}

2005

Čulík, Z. and Straka, R., Numerical Aspects of a Bacteria Growth Model, Algoritmy 2005 - Proceedings of contributed papers and posters , (2005) , 175-184, Slovak University of Technology
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Culik05:1170,
  title = {{Numerical Aspects of a Bacteria Growth Model}},
  author = {{\v C}ul{\'\i}k, Z. and Straka, R.},
  address = {Bratislava},
  booktitle = {{Algoritmy 2005 - Proceedings of contributed papers and posters }},
  publisher = {Slovak University of Technology},
  year = {2005},
  pages = {175--184}
}

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky