prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

e-mail: zobrazit e-mail
 
rozvrh

Databáze V3S

Aplikace V3S eviduje výsledky vědy a výzkumu a další aktivity vědecko-výzkumných pracovníků ve vědecké komunitě. Aplikace V3S slouží k odesílání výsledků do RIV, exportům pro statistické analýzy i k interním hodnocením vědecko-výzkumné činnosti.

Seznam publikací ve V3S

Knihy

2009

Flusser, J. and Suk, T. and Zitova, B., Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition, Wiley InterScience, 2009,
BiBTeX
@BOOK{Flusser09:16,
  title = {{Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition}},
  author = {Flusser, J. and Suk, T. and Zitova, B.},
  address = {West Sussex},
  edition = {1},
  publisher = {Wiley InterScience},
  year = {2009},
  pages = {317}
}

Adaptivní příznakové reprezentace pro rozpoznávání objektů

školitel: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, II_SIMI
odkaz: http://www.utia.cas.cz/people/flusser
popis: Příznakový popis objektů je tradiční disciplínou. Velmi často jsou příznaky počítány jako integrální transformace, přičemž bázové funkce (jádra transformace) jsou konstruována předem na základě jejich teoretických vlastností. V současné době se zdá slibný alternativní přístup – konstruovat bázové funkce v závislosti na konkrátních datech a cílech tak, aby se optimalizovalo jisté kritérium kvality. Takové báze nebudou univerzálně použitelné, ale na daných datech by mely mít lepší vlastnosti. Dizertace bude věnována zkoumání různých možností tvorby těchto adaptivních bází a jejich použití v konkrétních úlohách analýzy obrazu.
naposledy změněno: 12.05.2015 09:12:42

Metody analýzy obrazových dat nové generace

školitel: prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM, MINF
odkaz: http://www.utia.cas.cz/flusser
popis: Metody analýzy a rozpoznávání obrazu se dosud zaměřovaly na standardní šedotónová a barevná obrazová data, případně videa. V poslední době se v různých aplikačních oblastech objevily senzory a zobrazovací zařízení, která postupují data obecnějšího typu. Sem patří např. hyperspektrální data, 2D a 3D vektorová pole získávaná měřením při experimentech v mechanice kapalin a plynů, nebo n-D tenzorová data (např. difuzní tenzorové zobrazení v medicíně, traktografie periferních nervů, zobrazení deformačního tenzorového pole v mechanice). Úlohy nad těmito daty jsou mnohdy stejné, nebo podobné, jako nad klasickými obrazovými daty – potlačení šumu, odstranění degradací, rozpoznávání struktur, srovnávání se vzorem apod. Specifický charakter a odlišné chování těchto dat při většině transformací ale neumožňuje jednoduchou modifikaci stávajících algoritmů. V řadě případů je třeba řešit úlohy zcela novým přístupem, za použití jiného matematického aparátu. Tématem práce bude vývoj nových metod pro řešení vybraných úloh nad takovými zobecněnými daty. Předpokládáme, že práce bude převážně teoretická (matematická), i když všechny metody by měly končit efektivní implementací a její účinnost by měla být zdokumentována testy na simulovaných i reálných datech.
literatura: Flusser J., Suk T., Zitov\\\'a B. : 2D and 3D Image Analysis by Moments, Wiley \\& Sons Ltd., 2016, 550 pp., ISBN 978-1-119-03935-8 + aktuální články dle doporučení školitele.
naposledy změněno: 13.12.2019 10:10:05

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky