prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (externí spolupracovník)

www: http://www.utia.cas.cz/people/haindl
instituce: ÚTIA AVČR
adresa: Pod vodárenskou věží 4, Praha 8
 

témata prací

Modelování vizuálních vlastností povrchu materiálů

školitel: Prof.Ing.Michal Haindl, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: Textury, modelování obrazu, markovská náhodná pole.
odkaz: http://www.utia.cas.cz/user_data/haindl/PR/dem.html
popis: Realistické virtuální modely vyžadují pokrytí jednotlivých objektů virtuální scény barevnými texturními modely povrchových materiálů, respektujícími vliv proměnného osvětlení a pozice pozorovatele. Cílem práce je vyvinutí víceměřítkového modelu barevné textury, založeného na teorii markovských náhodných polí a jeho ověření na realistickém modelování přírodních BTF barevných textur.
naposledy změněno: 26.01.2012 17:59:06

Segmentace obrazu

školitel: Prof.Ing.Michal Haindl, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: Segmentace obrazu, markovská náhodná pole.
odkaz: http://www.utia.cas.cz/user_data/haindl/PR/dem.html
popis: Cílem práce je vyvinutí algoritmu pro neřízenou segmentaci barevných (multispektrálních) statických i dynamických obrazových dat do jednotlivých homogenních oblastí. Algoritmus bude založen na vícerozměrných markovských modelech.
naposledy změněno: 26.01.2012 17:47:15

Rozpoznávání želv

školitel: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: vyhledávání podobných obrazů, rozpoznávání obrazů
odkaz: http://www.utia.cas.cz
popis: Želvy patří mezi ohrožené živočichy chráněné úmluvou CITES a proto podléhají povinné registraci. Cílem práce je navrhnout vhodné diskriminativní vizuální znaky plastronu a na jejich základě vyvinout metodu umožňující rozhodnout, zda zkoumaná želva je registrovaná v databázi ČIŽP, nebo zda se nejedná o ilegální dovoz. Metoda bude předpokládat znalost druhu zkoumané želvy.
literatura: Duda, R.O., Hart, P.E., Stork, D.G. Pattern Classification, Wiley, 2000, ISBN 978-0-471-05669-0. S. Theodoridis and K. Koutroumbas, Pattern Recognition, Academic Press, 2009
naposledy změněno: 26.01.2012 18:11:42

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky