Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. (externí spolupracovník)

e-mail: zobrazit e-mail
místnost: 039
 
rozvrh
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.
Sociální systémy a jejich simulace01SSI Hrabák, Krbálek 2+1 kz - - 4 -
Předmět:Sociální systémy a jejich simulace01SSIIng. Hrabák Pavel Ph.D.----
Anotace:
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Články v časopisech

2012

Gonzúrová, W. and Hrabák, P., Blind Friendly LaTeX, Lecture Notes in Computer Science 2012 (2012) , 138-141
BiBTeX
@ARTICLE{Gonzurova12:,
  title = {{Blind Friendly LaTeX}},
  author = {Gonz{\' u}rov{\' a}, W. and Hrab{\' a}k, P.},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
  year = {2012},
  volume = {2012},
  number = {7382},
  pages = {138--141}
}
Hrabák, P. and Bukáček, M. and Krbálek, M., Cellular Model of Room Evacuation Based on Occupancy and Movement Prediction, Lecture Notes in Computer Science 2012 (2012) , 709-718
BiBTeX
@ARTICLE{Hrabak12:194,
  title = {{Cellular Model of Room Evacuation Based on Occupancy and Movement Prediction}},
  author = {Hrab{\' a}k, P. and Buk{\' a}{\v c}ek, M. and Krb{\' a}lek, M.},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
  year = {2012},
  volume = {2012},
  number = {7495},
  pages = {709--718}
}

2011

Hrabák, P. and Krbálek, M., Distance- and Time-headway Distribution for Totally Asymmetric Simple Exclusion Process, Procedia - Social and Behavioral Sciences 2011 (2011) , 406-416
BiBTeX
@ARTICLE{Hrabak11:186,
  title = {{Distance- and Time-headway Distribution for Totally Asymmetric Simple Exclusion Process}},
  author = {Hrab{\' a}k, P. and Krb{\' a}lek, M.},
  journal = {Procedia - Social and Behavioral Sciences},
  year = {2011},
  volume = {2011},
  number = {20},
  pages = {406--416}
}
Krbálek, M. and Hrabák, P., Inter-particle gap distribution and spectral rigidity of totally asymmetric simple exclusion process with open boundaries, Journal of Physics A: Mathematical and General 44 (2011) , 175203-175224
BiBTeX
@ARTICLE{Krbalek11:17,
  title = {{Inter-particle gap distribution and spectral rigidity of totally asymmetric simple exclusion process with open boundaries}},
  author = {Krb{\' a}lek, M. and Hrab{\' a}k, P.},
  journal = {Journal of Physics A: Mathematical and General},
  year = {2011},
  volume = {44},
  number = {17},
  pages = {175203--175224}
}

Články ve sbornících

Hrabák, P., Analysis of Microstruture of the Totally Asymmetric Simple Exclusion Process with Respect to Traffic Flow Modeling, Doktorandské dny 2011, (2011) , 75-77, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Hrabak11:186,
  title = {{Analysis of Microstruture of the Totally Asymmetric Simple Exclusion Process with Respect to Traffic Flow Modeling}},
  author = {Hrab{\' a}k, P.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Doktorandsk{\' e} dny 2011}},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2011},
  pages = {75--77}
}
Hrabák, P., The Totally Asymmetric Exclusion Process in Two-Dimensional Finite Lattice, Comparison of Density Profiles, Mathematical Results in Quantum Physics: Proceedings of the QMath11 Conference, (2011) , 265, World Scientific Publishing, Ltd.
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Hrabak11:182,
  title = {{The Totally Asymmetric Exclusion Process in Two-Dimensional Finite Lattice, Comparison of Density Profiles}},
  author = {Hrab{\' a}k, P.},
  address = {Singapore},
  booktitle = {{Mathematical Results in Quantum Physics: Proceedings of the QMath11 Conference}},
  publisher = {World Scientific Publishing, Ltd.},
  year = {2011},
  pages = {265}
}
Hrabák, P., Time-headway distribution of Totally Asymmetric Exclusion Process with Nearest-Particle Interaction, SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings, (2011) , 77-84, ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Hrabak11:187,
  title = {{Time-headway distribution of Totally Asymmetric Exclusion Process with Nearest-Particle Interaction}},
  author = {Hrab{\' a}k, P.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings}},
  publisher = {{\v C}VUT, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}},
  year = {2011},
  pages = {77--84}
}

2010

Hrabák, P., The Totally Asymmetric Simple Exclusion Process in Two-Dimensional Finite Lattice - Comparison of Density Profiles, SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems, (2010) , 91-100, CTU
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Hrabak10:175,
  title = {{The Totally Asymmetric Simple Exclusion Process in Two-Dimensional Finite Lattice - Comparison of Density Profiles}},
  author = {Hrab{\' a}k, P.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems}},
  publisher = {CTU},
  year = {2010},
  pages = {91--100}
}

Ostatní publikace

Hrabák, P., Asymetrický jednoduchý vylučovací proces, řešení a modifikace, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2010
BiBTeX
@MASTERTHESIS{Hrabak10:176,
  title = {{Asymetrick{\' y} jednoduch{\' y} vylu{\v c}ovac{\'\i} proces, {\v r}e{\v s}en{\'\i} a modifikace}},
  author = {Hrab{\' a}k, P.},
  address = {Praha},
  year = {2010},
  pages = {67},
  school = {{\v C}esk{\' e} vysok{\' e} u{\v c}en{\'\i} technick{\' e} v Praze, Fakulta jadern{\' a} a fyzik{\' a}ln{\v e} in{\v z}en{\' y}rsk{\' a}}
}

Hopping particle systems a jejich aplikace v modelování transportních systémů

školitel: Ing. Pavel Hrabák, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: hopping particle systems, markovské procesy, ustálený stav, modely hromadné obsluhy
popis: Objektem zkoumání jsou "systémy hopsajících částic" (hopping particle systems). Částice hopsají mezi pozicemi diskrétní mřížky řídíce se stochastickými pravidly. Ta vycházejí z požadavků na interakce mezi individui modelovaného systému. Vzniká tak Markovský proces s rozmanitým stavovým prostorem. Práce by se měla zabývat třídou takových procesů, které lze použít jako modely transportních jevů, ve kterých hraje velkou roli neurčitost a náhodnost interakce: doprava, evakuace, hromadná obsluha. Mezi takové procesy patří exclusion procesy, zero-range procesy, mass-transport procesy. Možné cíle práce (dle zájmu studenta a požadavků zaměření): - shrnout metody pro odvození a aproximace ustáleného stavu těchto modelů - výsledky vybraných metod porovnat se simulacemi - studovat (analyticky či numericky) stacionární charakteristiky vybraných modelů jako fundamentální diagram, fázový diagram, rozdělení rozestupů. - prozkoumat vliv jednotlivých parametrů na klíčové charakteristiky modelovaného systému - porovnat chování modelu s reálnými daty a poznatky (Reprodukuje zvolený model kýžený fenomén? Jak nastavit parametry modelu, aby co nejlépe odpovídal realitě. ) Modelované systémy: zkoumané modely jsou často interpretovány jako modely dopravy nebo pohybu chodců a to jak na mikroskopické úrovni (modelují se trajektorie individuí) tak i na úrovni makroskopické (zajímá nás jen vztah hustoty, toku či velikosti shluků na vstupních parametrech). Výzkum může být doprovázen (v případě zájmu studenta) organizací jednoduchých experimentů např. na středních školách v rámci propagace FJFI.
literatura: A. Schadschneider, D. Chowdhury, K. Nishinari, Stochastic Transport in Complex Systems: From Molecules to Vehicles, Elsevier Science B. V., Amsterdam, 2010. M. Krbálek, P. Hrabák, Inter-particle gap distribution and spectral rigidity of totally asymmetric simple exclusion process with open boundaries, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 44 (17) (2011) 175203–175224. J. Kaupuzs, R. Mahnke, R. Harris, Zero-range model of traffic flow, Physical Review E 72 (5) (2005) 056125. T. M. Liggett, Interacting Particle Systems, Classics in Mathematics, Springer, Berlin Heidelberg, 2005.
naposledy změněno: 02.07.2018 16:12:34

Floor-field model jako stochastický proces

školitel: Ing. Pavel Hrabák, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: Model chodců, intenzita toku, odhad parametrů
popis: Cílem práce je interpretovat tzv. floor-field model pohybu chodců jako Markovský proces (MP) a využít známé výsledku pro MP pro nalezení aproximace toku skrz zúžení (bottleneck).
Dle zaměření studenta lze práci pojmout ze tří pohledů:
1. Simulace: vytvořit simulační nástroj pro různé modifikace modelu a zkoumat vliv jednotlivých parametrů.
2. Teorie: Nalézt vzorec pro výpočet toku koridorem dané šířky pro jednoduchou variantu modelu.
3. Experiment: analyzovat data získaná během různých experimentů pohybu chodců a porovnat důležité veličiny s modelem.
naposledy změněno: 02.07.2018 16:16:55

Matrix Product Ansatz for Generalized TASEP

školitel: Ing. Pavel Hrabák, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: Matrix Product Ansatz; generalized TASEP, stacionární rozdělení, statistická fyzika
popis: Úkolem práce je prozkoumat možnosti získání stacionárního rozdělení modelu TASEP se zobecněným updatem pomocí metody Matrix Product Ansatz, tj. ve tvaru součinu matic. Tyto možnosti byly zatím prozkoumány pro model na kruhu, a to P. Hrabák, 2014 (nepublikovaná část dizertace) a Aneva 2016. Lze se tedy zaměřit na model s otevřenými okraji, který dosud prozkoumán nebyl. Dílčí body zadání: 1. Seznámit se s transportními systémy jako je TASEP. 2. Osvojit si techniku hledání stacionárního rozdělení takových systémů pomocí součinu matic. 3. Prozkoumat možnosti této metody pro TASEP se zobecněným updatem, zaměřit se na otevřené okraje. Téma se pohybuje na hranici statistické fyziky a markovských řetězců. Vyžaduje nastudování netriviální teorie, předpokládá se tedy, že se student bude tématu věnovat 3 roky (bakalářka, výzkumák, diplomka).
literatura: A. Schadschneider, D. Chowdhury, K. Nishinari, Stochastic Transport in Complex Systems: From Molecules to Vehicles, Elsevier Science B. V., Amsterdam, 2010. B.L. Aneva, J.G. Brankov, Matrix-product ansatz for the totally asymmetric simple exclusion process with generalized update on a ring. Physical Review E 94(2), 022138, 2016. R.A. Blythe and M.R. Evans, Nonequilibrium steady states of matrix-product form: a solver\'s guide, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 40(46), R333, 2007.
naposledy změněno: 02.07.2018 16:35:08

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky