doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D. (externí spolupracovník)

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 266 052 595
www: http://staff.utia.cas.cz/kroupa/
instituce: ÚTIA AV ČR, v.v.i.
 

předměty

předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.
Teorie her01TEH Kroupa - - 2+0 zk - 2
Předmět:Teorie her01TEHdoc. Ing. Kroupa Tomáš Ph.D.----
Anotace:1. Formy her: extenzivní, strategická a koaliční.
2. Čisté a smíšené strategie. Nashovo ekvilibrium.
3. Informační model hry. Korelované ekvilibrium.
4. Algoritmy pro výpočet ekvilibrií.
5. Behaviorální strategie. Kuhnova věta.
6. Subgame perfect equilibrium. Algoritmus zpětné indukce.
7. Úvod do evolučních her.
8. Koaliční hry a jejich řešení.
9. Jádro.
10. Shapleyho hodnota.
11. Banzhafův a Shapleyho-Shubikův index.
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti: základní matematické formy her, jejich řešení a algoritmy výpočtu

Schopnosti: orientace v modelech teorie her a jejich použití v ekonomii a informatice
Požadavky:
Rozsah práce:Hodnocení každého studenta je založeno na individuální práci během semestru a výsledku závěrečného zkouškového testu.
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
Maschler M., Solan E., Zamir S.: Game theory, Cambridge University Press, 2013

Doporučená literatura:
von Neumann J., Morgenstern O.: Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1944


za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky