Priv.-Doz. RNDr Martin Kružík, Ph.D. (externí spolupracovník)

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: 266052395
www: http://staff.utia.cas.cz/kruzik
instituce: ÚTIA AV ČR
adresa: Pod vodárenskou věží 4, Praha 8
 

témata prací

Peridynamické modely v mechanice kontinua pevných látek

školitel: Priv.-Doz. RNDr Martin Kružík, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM
klíčová slova: mechanika kontinua, peridynamika
popis: Cílem práce je seznamit se s moderní a rychle se rozvíjející teorií v mechanice kontinua, která je uzpůsobena pro studium poškození. Jedná se o relativně nový přístup se spoustou nevyřešených otázek. Byl bych rád, kdyby se podařilo kromě teoretického výzkumu také naprogramovat a numericky otestovat jednoduché úlohy.
literatura: http://en.wikipedia.org/wiki/Peridynamics Silling, S. A. (2000). \"Reformulation of Elasticity Theory for Discontinuities and Long-Range Forces\". Journal of the Mechanics and Physics of Solids 48: 175–209
naposledy změněno: 04.02.2014 11:36:21

Slabá zdola polospojitost integrálních funkcionálů

školitel: Priv.-Doz. RNDr Martin Kružík, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce:
zaměření: MI_MM
klíčová slova: konvexita, slabá zdola polospojitost
popis: V roce 1965 napsal Norman Meyers velice obecný a průlomový článek o slabé zdola polospojitosti integrálních funkcionálů. Od té doby vzniklo mnoho nových výsledků v jejichž světle by se Meyersův článek dal přepsat jednodušeji tak, aby vyhovoval dnešnímu stavu poznání. Některé výsledky by se mohlo podařit i zobecnit. Aplikace této teorie zahrnují mechaniku a fyziku kontinua pevné fáze. Předpokládám, že z práce by mohl vzniknout pěkný přehledový článek.
literatura: N. Meyers, Quasi-convexity and lower semi-continuity of multiple variational integrals of any order, Trans. Amer. Math. Soc. 119 (1965), 125-149.
naposledy změněno: 04.02.2014 11:38:20

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky