Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. (externí spolupracovník)

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 266 052 337
místnost: 476
www: http://www.utia.cas.cz/people/pavelkova
instituce: ÚTIA AV ČR, v.v.i.
adresa: Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
 

témata prací

Odhadování a řízení za omezené neurčitosti

školitel: Ing. Lenka Pavelková, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, MI_AMSM
klíčová slova: stochastický model, bayesovský přístup, omezený náhodný šum, odhad parametrů, odhad stavu systému, modelově orientované
odkaz: http://www.utia.cas.cz/
popis: Bakalářské (diplomové) práce budou zaměřeny na odhadování parametrů a/nebo stavů stochastických modelů, kde šum je popsán pravděpodobnostním rozdělením s omezeným suportem a využitím těchto modelů v úlohách modelově orientovaného řízení. Uvedené modely jsou vhodné pro popis reálných systémů, kde některá ze zúčastněných veličin podléhá fyzikálnímu či jinému omezení, např. nezápornost veličiny, povolená rychlost jízdy v obci, tolerance rozměrů atd. V rámci tohoto tématu se nabízí řada možností - od rešeršní práce porovnávající různé přístupy k modelování omezených veličin, přes vytváření odhadovacích algoritmů a testování alternativních metod až po návrh řízení pro tyto omezené modely. Algoritmy budou vytvářeny v jazyce Matlab, popř. C++.
literatura: [1] M. Kárný etal.: Optimized Bayesian Dynamic Advising: Theory and Algorithms, Springer, 2006 [2] M. S. Grewal, A. P. Andrews: Kalman Filtering - Theory and Practice Using MATLAB, 2008, Wiley-IEEE Press [3] G. C. Goodwin, M. M. Seron and J. A. De Dona: Constrained Control and Estimation - An Optimisation Approach, Springer, 2005 [4] S. Kotz, J. R. Van Dorp: Beyond Beta - Other Continuous Families of Distributions with Bounded Support and Applications, World Scientific Publishing, 2004 [5] Další literatura dle konkrétního zaměření práce
naposledy změněno: 04.09.2018 16:23:53

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky