Ing. Miroslav Minárik (externí spolupracovník)

e-mail: zobrazit e-mail
 
rozvrh
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.
Počítačové sítě 1, 201SITE12 Minárik 1+1 z 1+1 z 2 2
Předmět:Počítačové sítě 101SITE1Ing. Minárik Miroslav1+1 Z-2-
Anotace:Seznámení se s historií a současností sítí (LAN, WAN, používané principy a technologie). Architektura referenčního modelu ISO/OSI. Sítové protokoly, praktické cvičení komunikace TCP/IP. Služby internetu - mail, vzdálený přístup, www. Zabezpečená komunikace, tunelování. Adresářové služby, certifikáty, certifikační autority, infrastruktura veřejného klíče (PKI). Použití v praxi. Zabezpečení síťě - firewally (paketový filtr, proxy, brány, NAT, DMZ), praktická cvičení. (Dle zájmu - ovládání sériové linky, modemy).
Osnova:1. Historie a současnost počítačových sítí. Topologie, používané principy a technologie.
2. Referenční model ISO/OSI.
3. Síťové protokoly, komunikace TCP/IP.
4. Služby internetu. Vzdálený přístup, elektronická pošta (formáty, přenos, přístup ke schránce).
5. Zabezpečení služeb, tunelování.
Osnova cvičení:1. Přístup k elektronické poště, formátování a přenos.
2. Zabezpečení komunikace šifrovaným kanálem, tunelování.
3. TCP/IP komunikace (volitelně C, C++, Java, aj.).
4. Vzdálený přístup (telnet, ssh, XWindows, Remote Desktop, VNC).
Cíle:Znalosti:
Používání zabezpečených přenosových kanálů, principy elektronické pošty, adresářové služby a jejich použití, infrastruktura veřejného klíče, principy firewallů.

Schopnosti:
Sestavení bezpečného přenosového kanálu, práce s certifikáty, základní nastavení směrování a firewallů.
Požadavky:Kurs základů programování, algoritmizace (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze ZPRO, ZALG).
Rozsah práce:
Kličová slova:Formátování a přenos elektronické pošty (MIME, SMTP, IMAP, POP), zabezpečená komunikace (šifrování, ssh, ssl, stunnel), komunikace TCP/IP, adresářové služby (LDAP, LDIF), infrastruktura veřejného klíče, elektronický podpis, Firewall.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Scott Oaks, Java security, O'Reilly, 2001.

Doporučená literatura:
[2] William R. Cheswick, Steven M. Bellovin, "Firewally a bezpečnost Internetu, aneb, Jak zahnat lstivého hackera?, Science, 1998.
[3] William R. Cheswick, Steven M. Bellovin, Aviel D. Rubin, "Firewalls and Internet security: repelling the wily hacker?, ADDISON-WESLEY, 2003.
[4] Gert De Laet, Gert Schauwers, "Network security fundamentals?, Cisco Press, 2004.
[5] William Stallings, "Cryptography and Network Security: Principles and Practice?, Prentice Hall, 2006.

Internetové zdroje:
[6] http://www.protocols.com/
[7] standardy "RequestForComments? (http://www.ietf.org/)
[8] http://svetsiti.cz/

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna Windows/Linux s programovacími jazyky Java, C, C++, Pascal.

Předmět:Počítačové sítě 201SITE2Ing. Minárik Miroslav-1+1 Z-2
Anotace:Seznámení se s historií a současností sítí (LAN, WAN, používané principy a technologie). Architektura referenčního modelu ISO/OSI. Sítové protokoly, praktické cvičení komunikace TCP/IP. Služby internetu - mail, vzdálený přístup, www. Zabezpečená komunikace, tunelování. Adresářové služby, certifikáty, certifikační autority, infrastruktura veřejného klíče (PKI). Použití v praxi. Zabezpečení síťě - firewally (paketový filtr, proxy, brány, NAT, DMZ), praktická cvičení. (Dle zájmu - ovládání sériové linky, modemy).
Osnova:1. Zabezpečení sítě, počítače (firewall: paketový filtr, proxy, brány, NAT), virtuální privátní sítě.
2. Adresářové služby, identifikace entit reálného světa, ASN1, LDAP, LDIF.
3. Certifikáty, certifikační autority, infrastruktura veřejného klíče.
4. Elektronický podpis.
Osnova cvičení:1. Přístup k adresářové službě, LDAP, LDIF.
2. Jednoduchá certifikační autorita na bázi OpenSSL.
3. Šifrování, elektronický podpis (Java JCE).
4. Propojení sítí, směrování, firewall (filtrování, NAT).
Cíle:Znalosti:
Používání zabezpečených přenosových kanálů, principy elektronické pošty, adresářové služby a jejich použití, infrastruktura veřejného klíče, principy firewallů.

Schopnosti:
Sestavení bezpečného přenosového kanálu, práce s certifikáty, základní nastavení směrování a firewallů.
Požadavky:Kurs základů programování, algoritmizace (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze ZPRO, ZALG).
Rozsah práce:
Kličová slova:Formátování a přenos elektronické pošty (MIME, SMTP, IMAP, POP), zabezpečená komunikace (šifrování, ssh, ssl, stunnel), komunikace TCP/IP, adresářové služby (LDAP, LDIF ), infrastruktura veřejného klíče, elektronický podpis, Firewall.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Scott Oaks, Java security, O'Reilly, 2001.

Doporučená literatura:
[2] William R. Cheswick, Steven M. Bellovin, Firewally a bezpečnost Internetu, aneb, Jak zahnat lstivého hackera, Science, 1998.
[3] William R. Cheswick, Steven M. Bellovin, Aviel D. Rubin, Firewalls and Internet security: repelling the wily hacker, ADDISON-WESLEY, 2003.
[4] Gert De Laet, Gert Schauwers, Network security fundamentals, Cisco Press, 2004.
[5] William Stallings, Cryptography and Network Security: Principles and Practice, Prentice Hall, 2006.
[6] http://www.protocols.com/
[7] standardy RequestForComments (http://www.ietf.org/)
[8] http://svetsiti.cz/

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna Windows/Linux s programovacími jazyky Java, C, C++, Pascal.

Softwarový projekt 1, 201SWP12 Minárik 0+2 z 0+2 z 4 4
Předmět:Softwarový projekt 101SWP1Ing. Minárik Vojtěch Ph.D.2 Z-4-
Anotace:Obsahem předmětu je týmová práce studentů na zadaném softwarovém projektu, návrh softwarového řešení, specifikace, analýza a řešení problémů vzniklých při implementaci, ladění a optimalizace, dokumentace projektu atd.
Osnova:1. Zadání projektu.
2. Seznámení s prostředím (programovací jazyk, IDE), potřebnými knihovnami.
3. Vytvoření funkčního prototypu.
4. Vytvoření aplikace splňující zadání, dokumentace.
Osnova cvičení:Cvičení je nedílnou součástí výuky s obsahem daným sylabem.
Cíle:Znalosti:
Metody používané při práci na softwarových projektech, technologie, běžné používané programové knihovny, týmové pracovní nástroje.

Schopnosti:
Použití pracovních nástrojů pro týmovou práci na zadaném projektu, práce s vybranými programovými knihovnami.
Požadavky:Znalost vyšších programovacích jazyků typu Java, C/C++.
Rozsah práce:Týmová práce studentů obsahuje implementaci a dokumentaci programu podle zadání. Práce studentů jsou koordinovány nástroji pro řízení projektů (např. Trac) a ověřovány na základě příspěvků do společného úložiště zdrojových kódů (např. SVN).
Kličová slova:Softwarový projekt, týmová práce, vývojové prostředí, databáze, správa verzí (SVN repozitář), Trac, Hudson.
Literatura:Povinná literatura:
[1] R. Pecinovský, Java 5.0 - Novinky jazyka a upgrade aplikací, Brno, CP Books, a.s. 2005,
http://knihy.pecinovsky.cz/java5novinky/NovinkyJavy5.pdf

Doporučená literatura:
[2] M. Dashorst, E. Hillenius, Wicket in Action, Manning 2008,
http://wicketinaction.com/

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna Windows/Linux s vývojovým prostředím (IDE) pro programovacími jazyky Java, C/C++.

Předmět:Softwarový projekt 201SWP2Ing. Minárik Vojtěch Ph.D.-2 Z-4
Anotace:Obsahem předmětu je týmová práce studentů na zadaném softwarovém projektu, návrh softwarového řešení, specifikace, analýza a řešení problémů vzniklých při implementaci, ladění a optimalizace,
dokumentace projektu atd.
Osnova:1. Zadání projektu.
2. Seznámení s prostředím (programovací jazyk, IDE), potřebnými
knihovnami.
3. Vytvoření funkčního prototypu.
4. Vytvoření aplikace splňující zadání, dokumentace.
Osnova cvičení:Cvičení je nedílnou součástí výuky s obsahem daným sylabem.
Cíle:Znalosti:
Metody používané při práci na softwarových projektech, technologie, běžné používané programové knihovny, týmové pracovní nástroje.

Schopnosti:
Použití pracovních nástrojů pro týmovou práci na zadaném projektu, práce s vybranými programovými knihovnami.
Požadavky:Znalost vyšších programovacích jazyků typu Java, C/C++.
Rozsah práce:Týmová práce studentů obsahuje implementaci a dokumentaci programu podle zadání. Práce studentů jsou koordinovány nástroji pro řízení projektů (např. Trac) a ověřovány na základě příspěvků do společného uložiště zdrojových kódů (např. SVN).
Kličová slova:Softwarový projekt, týmová práce, vývojové prostředí, databáze, správa verzí (SVN repozitář), Trac, Hudson.
Literatura:Povinná literatura:
[1] R. Pecinovský, Java 5.0 - Novinky jazyka a upgrade aplikací, Brno, CP Books, a.s. 2005,
http://knihy.pecinovsky.cz/java5novinky/NovinkyJavy5.pdf

Doporučená literatura:
[2] M. Dashorst, E. Hillenius, Wicket in Action, Manning 2008,
http://wicketinaction.com/

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna Windows/Linux s vývojovým prostředím (IDE) pro programovacími jazyky Java, C/C++.

Články ve sbornících

2007

Beneš, M. and Minárik, M. and Pauš, P. and Čulík, Z., Moving Boundaries in Material Science, DMHF2007 COE Conference on the Development of Dynamic Mathematics with High Functionality, (2007) , 61-64, Kyushu University
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Benes07:1419,
  title = {{Moving Boundaries in Material Science}},
  author = {Bene{\v s}, M. and Min{\' a}rik, M. and Pau{\v s}, P. and {\v C}ul{\'\i}k, Z.},
  address = {Fukuoka},
  booktitle = {{DMHF2007 COE Conference on the Development of Dynamic Mathematics with High Functionality}},
  publisher = {Kyushu University},
  year = {2007},
  pages = {61--64}
}

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky