prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (externí spolupracovník)

instituce: PedF UK
 
rozvrh
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.
Linear Algebra with Applications01LAWA Novotná - - 2+0 zk - 2
Předmět:Linear Algebra with Applications01LAWAdoc. Novotná Jarmila-2+0 ZK-2
Anotace:Kurz je věnován na základní oblasti lineární algebry a jejich aplikace v ekonomii a dalších oborech. Je vyučován v angličtině.
Osnova:Jazyk matematiky. Důkazy. Soustavy lineárních rovnic (metody řešení, aplikace). Matice (operace s maticemi, maticová algebra, hodnost, úvod do lineárních transformací). Vektory (vektory v geometrii, vektorová algebra, délka vektoru, úhel dvou vektorů, přímky a roviny). Vektorové prostory (vektorové prostory a podprostory, lineární závislost a nezávislost, báze, dimenze).
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Základy lineární algebry a její využití. Výuka probíhá v angličtině, je při ní rozvíjen funkční bilingvismus studentů.

Schopnosti:
Použití základních pojmů lineární algebry v aplikacích. Komunikace o nejazykovém předmětu v angličtině, porozumění a používání anglické terminologie.
Požadavky:Znalost angličtiny na úrovni A2 (Common European Framework of Reference for Languages).
Rozsah práce:Individuální práce studentů zahrnuje studium z internetových zdrojů a vypracování seminárních prací.
Kličová slova:Soustava lineárních rovnic, matice, vektorový prostor, aplikace, výuka v cizím jazyce.
Literatura:Povinná literatura:
[1] W.K. Nicholson: Linear Algebra with Applications. Boston: PWS Publishing Company, 1993.
[2] D. Poole: Linear Algebra. A Modern Introduction. Brooks/Cole, Thomson Learning 2003.

Doporučená literatura:
[3] P.M. Cohn: Classic Algebra. Wiley, 1991.


za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky