Ing. Ondřej Polívka (externí spolupracovník)

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 22435 8563
místnost: 033a
 
rozvrh

Články v časopisech

2014

Polívka, O. and Mikyška, J., Compositional Modeling in Porous Media Using Constant Volume Flash and Flux Computation without the Need for Phase Identification, Journal of Computational Physics 272 (2014) , 149-169
BiBTeX
@ARTICLE{Polivka14:21,
  title = {{Compositional Modeling in Porous Media Using Constant Volume Flash and Flux Computation without the Need for Phase Identification}},
  author = {Pol{\'\i}vka, O. and Miky{\v s}ka, J.},
  journal = {Journal of Computational Physics},
  year = {2014},
  volume = {272},
  pages = {149--169},
  month = {September}
}

2011

Polívka, O. and Mikyška, J., Numerical simulation of multicomponent compressible flow in porous medium, Journal of Math-for-Industry 3 (2011) , 53-60
BiBTeX
@ARTICLE{Polivka11:18,
  title = {{Numerical simulation of multicomponent compressible flow in porous medium}},
  author = {Pol{\'\i}vka, O. and Miky{\v s}ka, J.},
  journal = {Journal of Math-for-Industry},
  year = {2011},
  volume = {3},
  pages = {53--60}
}

Články ve sbornících

2013

Polívka, O. and Mikyška, J., Combined Mixed-Hybrid Finite Element-Finite Volume Scheme for Computation of Multicomponent Compressible Flow in Porous Media, Numerical Mathematics and Advanced Applications 2011, (2013) , 559-567, Springer
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Polivka13:20,
  title = {{Combined Mixed-Hybrid Finite Element-Finite Volume Scheme for Computation of Multicomponent Compressible Flow in Porous Media}},
  author = {Pol{\'\i}vka, O. and Miky{\v s}ka, J.},
  address = {Heidelberg},
  booktitle = {{Numerical Mathematics and Advanced Applications 2011}},
  publisher = {Springer},
  year = {2013},
  pages = {559--567}
}
Polívka, O. and Mikyška, J., Compositional Modeling in Porous Media Using Constant Volume Flash and Flux Computation without the Need for Phase Identification, Doktorandské dny 2013, (2013) , 233-234, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Polivka13:21,
  title = {{Compositional Modeling in Porous Media Using Constant Volume Flash and Flux Computation without the Need for Phase Identification}},
  author = {Pol{\'\i}vka, O. and Miky{\v s}ka, J.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Doktorandsk{\' e} dny 2013}},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2013},
  pages = {233--234}
}

2012

Polívka, O. and Mikyška, J., Numerická simulace doufázového stlačitelného proudění směsi v porézním prostředí, Doktorandské dny 2012, (2012) , 199-207, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Polivka12:19,
  title = {{Numerick{\' a} simulace douf{\' a}zov{\' e}ho stla{\v c}iteln{\' e}ho proud{\v e}n{\'\i} sm{\v e}si v por{\' e}zn{\'\i}m prost{\v r}ed{\'\i}}},
  author = {Pol{\'\i}vka, O. and Miky{\v s}ka, J.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Doktorandsk{\' e} dny 2012}},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2012},
  pages = {199--207}
}

2011

Polívka, O. and Mikyška, J., Numerický model pro výpočet proudění směsi v porézním prostředí, Doktorandské dny 2011, (2011) , 175-184, Česká technika - nakladatelství ČVUT
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Polivka11:18,
  title = {{Numerick{\' y} model pro v{\' y}po{\v c}et proud{\v e}n{\'\i} sm{\v e}si v por{\' e}zn{\'\i}m prost{\v r}ed{\'\i}}},
  author = {Pol{\'\i}vka, O. and Miky{\v s}ka, J.},
  address = {Praha},
  booktitle = {{Doktorandsk{\' e} dny 2011}},
  publisher = {{\v C}esk{\' a} technika - nakladatelstv{\'\i} {\v C}VUT},
  year = {2011},
  pages = {175--184}
}
Polívka, O. and Mikyška, J., Numerical Modeling of Multicomponent Flow in the Subsurface, Topical Problems of Fluid Mechanics 2011, (2011) , 93-96, Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i.
BiBTeX
@INPROCEEDINGS{Polivka11:18,
  title = {{Numerical Modeling of Multicomponent Flow in the Subsurface}},
  author = {Pol{\'\i}vka, O. and Miky{\v s}ka, J.},
  address = {Prague},
  booktitle = {{Topical Problems of Fluid Mechanics 2011}},
  publisher = {Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i.},
  year = {2011},
  pages = {93--96}
}

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky