prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. (externí spolupracovník)

Aleš Procházka - fotografie
e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 220 444 198
www: http://uprt.vscht.cz/prochazka/
instituce: FCHI VŠCHT
adresa: Technicka 5, 166 28 Praha 6
 

témata prací

Transformace 3D obrazu v biomedicínských aplikacích

školitel: Prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: 3D obrazy, nelineární transformace, biomedicína, klasifikace
popis: Práce bude zaměřena na lineární i nelineární transformace 3D objektu, jejichž cílem je nalezení příznakového popisu PET, SPECT, CT a MRI obrazu, který by umožnil konstrukci klasifikátorů Alzheimerovy choroby. Zvláštní pozornost bude rovněž věnována afinně invariantnímu popisu 3D obrazu. Předpokládá se znalost matematických a statistických metod spolu s kreativitou potřebnou ke konstrukci příznakového popisu pacienta. Zároveň je předpokládána znalost optimalizačních heuristik, které budou využity k nastavování klasifikátorů s maximální senzitivitou a specificitou. Předpokládá se realizace v Matlabu a přímá aplikace obecných postupů na biomedicínská data. Školitel specialista: Jaromír Kukal
literatura: Gonzales R C, Woods R E and Eddins S L, Digital Image Processing Using MATLAB, Prentice Hall, 2004
naposledy změněno: 25.03.2013 14:09:26

Zpracování 3D obrazu v dodekaedrické topologii

školitel: Prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI
klíčová slova: 3D obrazy, biomedicína, dodekaedrická topologie, příznakový popis
popis: Je známo, že dodekaedrická topologie, v porovnání s kubickou topologií, umožňuje lépe zachytit tvar i strukturu reálných objektů. Práce bude zaměřena na konverzi 3D objektu do dodekaedrické topologie a následné využití k realizaci základních i pokročilých operací s obrazem. Hlavním cílem práce je nalézt typy úloh, na kterých vyniknou vlastnosti zmíněné dodekaedrické topologie. Předpokládá se znalost matematických a statistických metod, realizace obecných knihoven v Matlabu a přímá aplikace obecných postupů na reálná data. Školitel specialista: Jaromír Kukal
literatura: Gonzales R C, Woods R E and Eddins S L, Digital Image Processing Using MATLAB, Prentice Hall, 2004
naposledy změněno: 25.03.2013 14:08:53

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky