prof. Ing. Pavel Sovka, CSc (externí spolupracovník)

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: 224352291
www: http://amber.feld.cvut.cz/K13131/Personnel/sovka.h
instituce: FEL ČVUT v Praze
adresa: Technická 2, 16017 Praha 6
 

témata prací

Využití optimalizačních metod při zpracování signálů a obrazů

školitel: prof. Ing. Pavel Sovka, CSc
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: II_SIMI
klíčová slova: zpracování signálů a obrazů, optimalizační heuristiky, klasifikace dat, biomedicína
odkaz: http://amber.feld.cvut.cz/K13131/Personnel/sovka.htm
popis: Předpokládá se vývoj nových optimalizačních heuristik, které by nalezly uplatnění při zpracování signálů a obrazů. Současně budou vyvíjeny nové metody klasifikace dat vhodné pro biomedicínské aplikace. Práce na tématu vyžaduje znalosti matematické statistiky, analýzy a numerické matematiky.
literatura: R. C. Gonzales: Digital Image Processing. Prentice Hall, 2008 F. J. Taylor: Principles of Signals and Systems, McGraw-Hill, 1994
poznámka: Školitel specialista: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
naposledy změněno: 19.05.2014 22:18:14

Fraktální analýza signálů a obrazů

školitel: prof. Ing. Pavel Sovka, CSc
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: dizertační práce
zaměření: II_SIMI
klíčová slova: fraktální analýza, bayesovské metody, biomedicína
odkaz: http://amber.feld.cvut.cz/K13131/Personnel/sovka.htm
popis: Předpokládá se vývoj nových metod odhadu fraktálních dimenzí (Renyi, Tsallis) s využitím matematické analýzy a statistiky. Půjde především o bayesovské odhady a kritické zhodnocení jejich statistických vlastností. Vyvinuté metody budou aplikovány na biomedicínská data.
literatura: L.S. Liebovitch: Fractals and chaos. Oxford University Press, 1998
poznámka: Školitel specialista: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
naposledy změněno: 19.05.2014 22:17:10

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky