Ing. František Štampach, Ph.D.

e-mail: zobrazit e-mail
telefon: +420 22435 8551
místnost: 108a
www: http://people.fjfi.cvut.cz/stampach
 
rozvrh

Databáze V3S

Aplikace V3S eviduje výsledky vědy a výzkumu a další aktivity vědecko-výzkumných pracovníků ve vědecké komunitě. Aplikace V3S slouží k odesílání výsledků do RIV, exportům pro statistické analýzy i k interním hodnocením vědecko-výzkumné činnosti.

Seznam publikací ve V3S

Lokalizalice spektra periodických Jacobiho a Schrödingerových operátorů s komplexnı́ poruchou

školitel: Ing. František Štampach, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, APIN
klíčová slova: Jacobiho matice, Schrödingerův operátor, spektrum, komplexní porucha
přiložený soubor: ikona pdf
popis: Viz přiložené pdf.
literatura: Viz přiložené pdf.
naposledy změněno: 17.02.2020 12:37:10

Limitnı́ spektrálnı́ hustota poslosloupnostı́ strukturovaných matic

školitel: Ing. František Štampach, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, APIN
klíčová slova: Toeplitzova matice, asymptotické rozdělení, spektrum
přiložený soubor: ikona pdf
popis: Viz přiložené pdf.
literatura: Viz přiložené pdf.
naposledy změněno: 17.02.2020 12:36:51

Řešitelné modely ze spektrálnı́ analýzy Jacobiho matic

školitel: Ing. František Štampach, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, APIN
klíčová slova: Jacobiho operátor, spektrální analýza, ortogonální polynomy
přiložený soubor: ikona pdf
popis: Viz přiložené pdf.
literatura: Viz přiložené pdf.
naposledy změněno: 17.02.2020 12:39:42

Asymptotické metody pro řešenı́ diferenčnı́ch rovnic

školitel: Ing. František Štampach, Ph.D.
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, APIN
klíčová slova: asymptotické metody, diferenční rovnice, ortogonální polynomy
přiložený soubor: ikona pdf
popis: Viz přiložené pdf.
literatura: Viz přiložené pdf.
naposledy změněno: 17.02.2020 12:41:04

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky