Petr Sváček (externí spolupracovník)

www: http://
 

témata prací

Metoda konečných prvků a její použití pro numerickou aproximaci proudění tekutin

školitel: Petr Sváček
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: metoda konečných prvků
odkaz: http://marian.fsik.cvut.cz/~svacek
popis: V rámci práce na tomto tématu se student seznámí jednak se základním matematickým aparátem používaným v metodě konečných prvků. Dále pak s jejím praktickým použitím, implementací, přípravou dat (tzv. pre-processingem) a zpracováním výsledků (post-processing). Práce se zaměří na řešení jednoduché okrajové úlohy pro obyčejnou nebo parciální diferenciální rovnici (dle volby zaměření).
literatura: P. Sváček, M. Feistauer, Metoda konečných prvků, FS ČVUT v Praze.
naposledy změněno: 16.06.2015 14:55:16

Numerická aproximace proudění dvou nemísitelných tekutin

školitel: Petr Sváček
e-mail: zobrazit e-mail
typ práce: bakalářská práce, diplomová práce
zaměření: MI_MM, II_SIMI, II_TS
klíčová slova: level set metoda, volume of fluid metoda
popis: Práce se bude zabývat numerickou aproximací proudění dvou nemísitelných tekutin, tekutina a plyn (Např. voda a vzduch). Část práce se bude zabývat numerickými metodami pro popis volné hranice (free surface). V praktické části se práce bude zabývat konkrétním použitím vybraných metod. Student se bude jednak zabývat přípravou výpočtů a vstupních dat, jednak také zpracováním dat z výpočtů.
naposledy změněno: 23.06.2015 13:54:53

za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky