RNDr. Daniel Zeman, Ph.D. (externí spolupracovník)

www: http://ufal.mff.cuni.cz/~zeman/
instituce: MFF UK
 

rozvrh

rozvrh
za obsah této stránky zodpovídá: Radek Fučík | naposledy změněno: 7.8.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky