Ing. Philip Prentis (Absolvent doktorského studia)

e-mail: zobrazit e-mail
 

studium

školitel:RNDr. Ladislav Andrej, CSc.
zahájení studia:01.10.2004
forma studia:kombinovaná
státní zkouška:14.03.2007
téma disertační práce:Data Visualisation and Image Retrieval with Self-Organising Maps

za obsah této stránky zodpovídá: Zuzana Masáková | naposledy změněno: 6.9.2011
Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 643
České vysoké učení technické v Praze | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | Katedra matematiky